Презентация на тему: ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ
1/16
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 98)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (808 Кб)
1

Первый слайд презентации

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ ДЕНЕ ЖӘНЕ БЕЙСЫЗЫҚ ФИЗИКА КАФЕДРАСЫ ЭЛЕКТРОНИКА НЕ ГІЗДЕРІ Лектор: Саймбетов А.К. Электронды күшейткіштер және генераторлар

Изображение слайда
2

Слайд 2

Күшейткіштердің негізгі параметрлері. Көпкаскадты күшейткіштер Кеңжолақты және импульстік күшейткіштер Интегратор, дифференциатор және   кедергі түрлендіргіш Автотербелмелі жүйе. Гармоникалық тербелістердің генераторлары Синусоидалық төменгі жиілікті тербелістердің RC- генераторлары Гармониялық сигналдардың LC – генераторы.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Күшейтк i штерд i мына ерекшел i ктер i мен топтастыруға болады: 1) Күшейту элементтер бойынша - лампалы, транзисторлы, туннельдi немесе параметрл i диодтар және микросхема көмег i мен құрылған күшейтк i штер. 2) Жи i л i к диапазоны бойынша - тұрақты ток күшейтк i штер i ( ТТК), төменг i жи i л i к күшейтк i штер i ( ТЖК), радио- немесе аралық жи i л i ктег i күшейтк i штер (РЖК, АЖК) және аса жоғары жи i л i кт i күшейтк i штер (АЖК).

Изображение слайда
4

Слайд 4

3) Жи i л i к бойынша өтк i зу жолағына қарай - шағын жолақты және алшақ жолақты күшейтк i штер. 4) Сигналдың түр i не қарай - үзд i кс i з және импульст i к күшейтк i штер. 5) Электр шамасына қарай - кернеу, ток және қуаты бойынша күшейтк i штер. 6) Жүктеме түр i не қарай - резистивт i ( жи i л i кке тәуелд i болмайтындай), резонансты (белг i л i б i р жи i л i кт i ғана күшейтет i н) күшейтк i штер.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Электронды күшейтк i шт i ң блок-схемасы.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Күшейтк i шт i ң нег i зг i параметрлер i: кернеу бойынша күшейту коэффициент i ток күшейту коэффициент i қуатын күшейту коэффициент i

Изображение слайда
7

Слайд 7

Кернеу бөлгіш

Изображение слайда
8

Слайд 8

R 2 R 1 U 21 R 2 U 11 +E U 22 U 12 -E I I 1 I 2 U вых Дифференциалдық күшейткіштің схемасы

Изображение слайда
9

Слайд 9

Операциялық күшейткіштің (ОК) базалық құрылымдық бірлігі дифференциалдық күшейткіш (ДК) болып табылады. ОК әмбебап қолданатын микроэлектронды құрылғы болып саналады және ол интегралды схема түрінде орындалады. ОК-тің типтік параметрлері: күшейту коэффициенті  10 4 -10 7, кіріс кедергісі  10 6 Ом, шығыс кедергісі  10 2 Ом, өткізу жолағы  0-10 7 Гц.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Схема аналогового интегратора (а) и дифференциатора (б)

Изображение слайда
11

Слайд 11

Автотербелістер – сыртқы периодты күштердің әсерінсіз жүйеде жүретін өшпейтін тербелістер болып есептеледі.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Автотербелмелі жүйе мынадай бөліктерден тұрады: 1.Энергия көзі 2.Тербелмелі бөлік 3.Клапан (кілт) тербелмелі бөлікке оның тербелістеріне сәйкес керек уақытта энергия көзінен келетін энергияны жіберіп, не жауып отырады.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Генератор с мостом Вина

Изображение слайда
14

Слайд 14

Бұл генератордың баска генераторлардан артықшылығы синусодалды режимде жұмыс істейді

Изображение слайда
15

Слайд 15

Блокинг-генератор

Изображение слайда
16

Последний слайд презентации: ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ ҚАТТЫ

Сызықты өзерілмелі кернеу генераторы

Изображение слайда