Презентация на тему: Әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Биология және биотехнология

Әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Биология және биотехнология
Әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Биология және биотехнология
Әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Биология және биотехнология
Әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Биология және биотехнология
Әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Биология және биотехнология
Әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Биология және биотехнология
Әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Биология және биотехнология
Әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Биология және биотехнология
Әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Биология және биотехнология
Әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Биология және биотехнология
1/10
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 88)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (608 Кб)
1

Первый слайд презентации

Әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Биология және биотехнология факультеті Тақырып: ЖАСЫЛ МИКРОБАЛДЫРЛАР ШТАМДАРЫНЫҢ ЛАСТАНҒАН СУ ЭКОЖҮЙЕЛЕРІН ТАЗАЛАУДАҒЫ МҮМКІНШІЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ. Орындаған : Кубеев Ғалымжан Ғылыми жетекші: Акмуханова Н.Р.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Тақырыптың өзектілігі. Соңғы жылдары әртүрлі экожүйелерге антропогендік әсердің жоғарлауынан биологиялық серпімділік пен биологиялық алуантүрлілік мәселелері көп қызығушылық тудырып отыр. Әлемнің көп аймақтарында болып жатқан аса қиын экологиялық жағдайлар, ауыр металдардың биосферадағы геохимиялық айналымы тек қана табиғи ғана емес, сонымен қатар антропогендік кызметпен де байланысты. Табиғи ортаның түрлі экотоксиндермен ластану мәселесі елдің урбанизациясы мен өнеркәсібін қиындатады. Қоршаған ортаның ең ықтимал ластағыштарына ауыр металдар, мұнай өнімдері, нитраттар, нитриттер және әртүрлі ароматты полициклды көмірсутектер жатады. Осыған байланысты токсиканттармен биоаймақтардың ластануы қазіргі кезде экологияның маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Ғылыми жаңалығы. Альголизациялау барысында әртүрлі бағытта қолдануға болатын микробалдырлардың биомассасы түзіледі. Экология үшін – бұл ластанған су айдындарын альголизациялау мақсатында биопрепараттарды жасауға негіз болып саналады.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Зерттеу жұмысының мақсаты: Ластанған қалдық суларды тазалау мүмкіншіліктерін анықтау үшін фоторофты және гетеротрофты микроорганизмдердің қарым-қатынасын зерттеу. Жұмыстың міндеттері: Фототрофты микроорганизмдердің әртүрлі түрлерінің арасындағы қарым-қатынасты зерттеу; Ластанған су экожүйелерін тазалау мүмкіндіктерін анықтау мақсатында фоторофты және гетеротрофты микроорганизмдер түрлері арасындағы қарым-қатынасты зерттеу; Ластанған қалдық суларды тазалауда жасыл микробалдырлардың аралас дақылдарының мүмкіншіліктеріне бағалау жұмыстарын жүргізу.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Зерттеу объектісі Зерттеу объектілері – Алматы қаласының ластанған қалдық суларды тазалау жүйесінің су тоғандарынан бөліп алынған ( Chlorеlla vulgaris Z-1, Chlorеlla sр-1, Scеnеdеsmus obliquus, Anabaеna sр.8, Еuglеnа viridis ) альгологиялық таза микробалдырлардың 5 дақылдары. Микробалдырлардың штамдары әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің (CCMKazNU – Culturе Collеction of microalgaе, Al-Faraby Kazakh National Univеrsity) микробалдырлар мен цианобактериялар топтамасында сақталады. Chlor е lla vulgaris Z -1 Chlorеlla sр.1 Sc е n е d е smus obliquus Anabaеna sр.8 Еuglеna viridis S-1

Изображение слайда
5

Слайд 5

Chlorеlla vulgaris Z- 1 Нұсқа Sc. obliquus Еu. viridis C hl. sр-1 An. sр.8 Ch l. vul Z-1 Sc. obl. Ch l.vul Z-1 Е. viridis Ch l.vul Z-1 Ch l. sр-1 Ch l. vul Z-1 An.sр.8 млн/мл -гі клеткалар саны Тәжірибе 38 32 36 0,15 32 6 34 0,12 мг/л Бақылау 30 25 30 15 30 20 30 11мг/л Chlorеlla vulgaris Z-1 әр түрлі микробалдырлармен үйлесуіндегі өзара әсерлесуі Scеnеdеsmus obliquus var obliquus әр түрлі микробалдырлармен үйлесуіндегі өзара әсерлесуі Scеnеdеsmus obliquus var obliquus Нұсқа Chl. vul Z-1 Еu. viridis Ch l. sр-1 An.sр.8 Sc. obl. Ch l. vul Z-1 Sc. obl. Е u. viridis Sc.obl Ch l. sр-1 Sc. obl. An.sр.8 млн/мл -дегі клеткалар саны Тәжірибе 32 38 26 1,5 29 8 27 0,8мг/л Бақылау 25 30 25 15 25 20 25 11 мг/л Микробалдырлардың әртүрлі түрлерінің арасындағы қарым-қатынасты зерттеу

Изображение слайда
6

Слайд 6

Фототрофты және гетеротрофты микроорганизмдердің қарым-қатынасын зерттеу Chlorеlla vulgaris Z-1 клетка саны мен Еschеrichia coli бірге дақылдау барысындағы коли-титр көрсеткішінің динамикасы

Изображение слайда
7

Слайд 7

Chlorеlla vulgaris Z-1 штамын Рsеudomonas aеruginosa- мен бірге дақылдау барысында клеткалардың өсу динамикасы Рsеudomonas aеruginosa және Chlorеlla vulgaris Z-1 бірге дақылдау барысындағы клеткалардың өсу динамикасы

Изображение слайда
8

Слайд 8

Көрсеткіш Ластанған сулардың физико-химиялық құрамы Тазару, % Микробалдырларды өсіруге дейін Микробалдырларды өсір уден кейін Температура, ºС 23-28 24-28 - Иісі, балл 5 00 100 рН 7,0-7.8 8-9 - ОБП5, мг О 2 /л 62,2 5.6 91 Тотығу, мгО 2 /л 16,6 3.1 81,3 Өлшенген заттар, мг/л 18 4.7 73,8 Аммиак, мг/л 13,7 - 100 Нитри т тар, мг/л 0,4 - 100 Нитрат т ар, мг/л 0,8 - 100 Фосфа т тар, мг/л 4,46 - 100 Микробалдырлардың консорциумін өсіруге дейін және кейінгі кезендегі екінші тазарту тұндырғышындағы сарқынды сулардын физикалық қасиеттері мен химикалық құрылымы

Изображение слайда
9

Слайд 9

Қорытынды Зерттеу жұмысымыздың нәтижесі бойынша келесі қорытындылар жасалды: Зерттелген микробалдырлардың жоғары альгостатикалық әсерге ие түрлері ретінде: Chlorella vulgaris Z-1 және Scenedesmus obliquus var obliquus микробалдырлары анықталды. Сұйық ортада микробалдырлардың Chlorella vulgaris Z-1 және E.coli таяқшасы бактериялардың арасындағы қарым-қатынасты зерттеу көрсеткіші Chlorella vulgaris Z-1 дақылының өсуі ішек таяқшасының өсуінен тәуелсіз болды, ал E.coli бактерияларының өсуі айтарлықтай тежелетіндігін анықталды. Chlorella vulgaris Z-1 штамының Escherichia сoli клеткасының өсуін тежеп бактериоцидтік әсер етуімен байланысты. Сұйық ортада Chlorella vulgaris Z-1 микробалдыры және Рseudomonas aeruginosa бактерияларын тең дақылдау барысында олардың арасында ассоциативті қоғамдастық құрылып, басқа компоненттерге ешқандай тәуелділік байқалмады. Бұл микробалдыр Chlorella vulgaris Z-1 жасушалары синтездейтін экзометаболиттеріне Pseudomonas aeruginosa бактерия клеткаларының төзімділігіне байланысты. Зерттеліп жатқан судағы Chlorella vulgaris Z-1 биомассасын арттыру салдарынан ондағы коли-титрдің көрсеткіші артып (0,000004-тен 0,4-ке дейін), судың санитарлық жағдайының жақсаруына алып келетіндігі тіркелді. Микробалдырлар өсуінің 5 тәулігінен кейін ластанған қалдық сулардағы жағымсыз иістің жоғалатындығы, сонымен қатар, оттегінің мөлшері 10,4 мг/л дейін жоғарылап, биохимиялық оттегінің тұтынылуы 5,6 мг О 2 /л дейін төмендейтіндігі анықталды (аммиак, нитриттер мен нитраттар балдырлармен толық сіңіріледі). Chlorеlla vulgaris –Z-1 және Scеnеdеsmus obliquus var obliquus микробалдырларын ластанған суларда бірге дақылдау олардың физиологиялық және химиялық құрамына, органолептикалық қасиеттері және санитарлық жай-күйіне айтарлықтай оң әсер етеді.

Изображение слайда
10

Последний слайд презентации: Әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Биология және биотехнология

Назарларыңызға рахмет.

Изображение слайда