Презентация на тему: Аффикс принадлежности

Аффикс принадлежности
Аффикс принадлежности
Yeterlilik fiili -abilmek
Ettirgen fiil
Edilgen fiil
D önüşlü fiil
Istek \ dilek kipi fiil+a/e+
İsim fiil
İsmin hallerİ
Geniş zaman r/ar/ır/İR/Ur/ür
Аффикс принадлежности
Geniş z soru
Belirsiz geçmiş zaman
Geniş zaman olumsuz
Geniş zaman soru
Ünsüz uyumu
Ünsüz yumuşaması
Ünsüz düşmesi
Ünsüz türemesi
Ünlü türemesI
Soru
Belgisiz zamir
Belgisiz sıfat
Yapım ekleri
Аффикс принадлежности
Аффикс принадлежности
1/26
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 89)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1214 Кб)
1

Первый слайд презентации: Аффикс принадлежности

I / İ / u / Ü Ben im Adım dilim üstüm dostum ailem ordum kapım perdem Sen in Adın Dilin Üstün Dostun Ailen Ordun Kapın Perden On un Adı Dili Üstü Dostu Ailesi Ordusu Kapısı Perdesi Biz im Adımız Dilimiz Üstümüz Dostumuz Ailemiz Ordumuz Kapımız Perdemiz Siz in Adınız Diliniz Üstünüz Dostunuz Aileniz Ordunuz Kapınız Perdeniz Onlar ın adları dilleri üstleri dostları aileleri orduları kapıları perdeleri

Изображение слайда
2

Слайд 2

Emir kipi Edilgen fiil Ben - - yapılıyorum Yapılmıyorum Sen Gel Gelme Yapılıyorsun Yapılmıyorsun O Gelsin Gelmesın Yapılıyor Yapılmıyor Biz - - Yapılıyoruz Yapılmıyoruz Siz Gelin(iz) Gelmeyin Yapılıyorsunuz Yapılmıyorsunuz onlar gelsinler gelmesinler yapılıyorlar yapılmıyorlar

Изображение слайда
3

Слайд 3: Yeterlilik fiili -abilmek

Ben Yapabilirim görebilirim okuyabilirim Sen Yapabilirsin Görebilirsin Okuyabilirsin O Yapabilir Görebilir Okuyabilir Biz Yapabiliriz Görebiliriz Okuyabiliriz Siz Yapabilirsiniz Görebilirsiniz Okuyabilirsiniz onlar yapabilirler görebilirler okuyabilirler Ben Yapamam göremem okuyamam Sen Yapamazsın Göremezsin Okuyamazsın O Yapamaz Göremez Okuyamaz Biz Yapamayız Göremeyiz Okuyamayız Siz Yapamazsınız Göremezsiniz Okuyamazsınız onlar yapamazlar göremezler okuyamazlar

Изображение слайда
4

Слайд 4: Ettirgen fiil

Ben Yaptırırım Gördürürüm Aratırım Sen Yaptırırsın Gördürürsün Aratırsın O Yaptırır Gördürür Aratır Biz Yaptırırız Gördürürüz Aratırız Siz Yaptırısınız Gördürürsünüz Aratırsınız onlar yaptırırlar gördürürler aratırlar

Изображение слайда
5

Слайд 5: Edilgen fiil

Ben yapıldım okundum yazıldım görüldüm Sen Yapıldın Okundun Yazıldın Görüldün O Yapıldı Okundu Yazıldı Görüldü Biz Yapıldık Okunduk Yazıldık Görüldük Siz Yapıldınız Okundunuz Yazıldınız Görüldünüz onlar yapıldılar okundular yazıldılar görüldüler

Изображение слайда
6

Слайд 6: D önüşlü fiil

Ben yapındım yıkandım boyandım Sen Yapındın Yıkandın Boyandın O Yapındı Yıkandı Boyandı Biz Yapındık Yıkandık Boyandık Siz Yapındınız Yıkandınız Boyandınız onlar yapındılar yıkandılar boyandılar

Изображение слайда
7

Слайд 7: Istek \ dilek kipi fiil+a/e+

olumlu Olumsuz (ma) Ben Yapayım Geleyim Arayayım Yapmayayım Aramayayım Sen Yapasın Gelesin Arayasın Yapmayasın Aramayasın O Yapa Gele Araya Yapmaya Aramaya Biz Yapalım Gelelim arayalım Yapmayalım Aramayalım Siz Yapasınız Gelesiniz Arayasınız Yapmayasınız Aramayasınız onlar Yapalar geleler arayalar yapmayalar aramayalar

Изображение слайда
8

Слайд 8: İsim fiil

yapMA Gelme Görme yazma

Изображение слайда
9

Слайд 9: İsmin hallerİ

Yal ın hal Именительный падеж Kim / Ne Кто/Что araba saat üzüntü Okuma Belirtme hali Родительный падеж Kimi/Neyi Кого/Чего/ЧТО arabayı Saati (saati gördün mü?) üzüntüyü Okumayı Yönelme hali Kime/Neye Кому/Чему/ К кому/ К чему/ На что/ Для чего arabaya Saate (altı saate kadar geleceğim ) Üzüntüye (üzüntüye dayanamadı) Okumaya (Kazan’a okumaya gitti) Bulunma hali Kimde /Nede Где/ В ком/ в чем/ Когда arabada Saatte (iki saatte geleceğim ) üzüntüde Okumada Ayrılma hali Kimden/Neden От кого/ От чего /откуда/ почему/ Arabadan Saatten (üç saatten beri bekliyorum) Üzüntüden (üzüntüden gitti) Okumadan İlgi hali Kimin/Neyin Кого/Чего arabaNIN (bagajı) Saatin zili Üzüntünün iyisi olmaz okumanın

Изображение слайда
10

Слайд 10: Geniş zaman r/ar/ır/İR/Ur/ür

Ben yaparım gelirim ararım görürüm özlerim buyururum çizerim Sen Yaparsın Gelirsin Ararsın Görürsün Özlersin Buyurursun Çizersin o Yapar Gelir Arar Görür Özler Buyurur Çizer biz Yaparız Geliriz Ararız Görürüz Özleriz Buyururuz Çizeriz Siz Yaparsınız Gelirsiniz Arasınız Görürsünüz Özlersiniz Buyurursunuz Çizersiniz onlar yaparlar gelirler Ararlar görürler özlerler buyururlar çizerler

Изображение слайда
11

Слайд 11

Ben Yapmam Görmem Sen Yapmazsın Görmezsin O Yapmaz Görmez Biz Yapmayız Görmeyiz Siz Yapmazsınız Görmezsiniz onlar yapmazlar Görmezler

Изображение слайда
12

Слайд 12: Geniş z soru

Ben Yapar mıyım Gelir miyim Görür müyüm Sen Yapar mısın Gelir misin Görür müsün O Yapar mı Gelir mi Görür mü Biz Yapar mıyız Gelir miyiz Görür müyüz siz Yapar mısınız Gelir misiniz Görür müsünüz onlar Yaparlar mı Gelirler mi Görürler mi

Изображение слайда
13

Слайд 13: Belirsiz geçmiş zaman

Ben yapmışım gelmişim görmüşüm Sen Yapmışsın Gelmişsin Görmüşsün O Yapmış Gelmiş Görmüş Biz Yapmışız Gelmişiz Görmüşüz Siz Yapmışsınız Gelmişsiniz Görmüşsünüz onlar yapmışlar gelmişler görmüşler

Изображение слайда
14

Слайд 14: Geniş zaman olumsuz

Ben Yapmamışım Gelmemişim Aramamışım Sen Yapmamışsın Gelmemişsin Aramamışsın O Yapmamış Gelmemiş Aramamış Biz Yapmamışız Gelmemişiz Aramamışız Siz Yapmamışsınız Gelmemişsiniz Aramamışsınız onlar yapmamışlar gelmemişler aramamışlar

Изображение слайда
15

Слайд 15: Geniş zaman soru

Ben Yapmış mıyım Gelmiş miyim Okumuş muyum Sen Yapmış mısın Gelmiş misin Okumuş musun O Yapmış mı Gelmiş mi Okumuş mu Biz Yapmış mıyız Gelmiş miyiz Okumuş muyuz Siz Yapmış mısınız Gelmiş misiniz Okumuş musunuz onlar Yapmışlar mı Gelmişler m i Okumuşlar mı

Изображение слайда
16

Слайд 16: Ünsüz uyumu

Звонкий согласный на конце требует звонкого согласного в начале присоединяемого аффикса (окончания) Глухой требует глухого Kitap çı Çalışkan sınıfta

Изображение слайда
17

Слайд 17: Ünsüz yumuşaması

P ç t k p, ç, t, k Ağaç – ağacı Kitap – kitabı Tat – tadı Re nk – re ng i Aya k – aya ğ ı Исключения: Односложные слова Заимствования

Изображение слайда
18

Слайд 18: Ünsüz düşmesi

Изображение слайда
19

Слайд 19: Ünsüz türemesi

Изображение слайда
20

Слайд 20: Ünlü türemesI

Изображение слайда
21

Слайд 21: Soru

Kim Ne Nere kaç Hangi Nasıl Nice Ne diye Ne kadar Ne zaman

Изображение слайда
22

Слайд 22: Belgisiz zamir

Bazı Kimi Kimisi Çoğu Başkası Hepsi Hiç biri Biri Öteki Beriki kendi

Изображение слайда
23

Слайд 23: Belgisiz sıfat

Bütün Bir Başka Bazı Her Kimi Çoğu Birçok Birkaç Fazla birtakım

Изображение слайда
24

Слайд 24: Yapım ekleri

Cı/ci/cu/cü/çı/çi/çu/çü kitapçı, boyacı, öğrenci, kuyumcu, yabancı, Daş/taş vatandaş, soydaş, kardeş (kardaş - karındaş), yurttaş, meslektaş Lık/lik/luk/lük gözlük, ormanlık, kitaplık, pislik, MUTLULUK, İYİLİK, KÖTÜLÜK, GÜZELLİK k/ak/ek kapak, yatak, yelek, kürek, durak, kayak, istek, dilek Ik/ik/uk/ük/ bölük, delik

Изображение слайда
25

Слайд 25

Kı/ki/gı/gi/ Ku/kü/gu/gü çalgı, saygı, sevgi, içki, uyku Lı/li/lu/lü yaşlı, akıllı, başarılı, köylü, gönüllü, ahlaklı, sinirli, heyecanlı, lezzetli, tuzlu, uslu, sesli, tatlı Sız/siz/suz/süz kaplsiz, cansız, akılsız, ahlaksız, başarısız, k/ik/uk/ük kırık, dökük, bozuk, çekik, kopuk, kısık, kesik, yıkık, bükük, uyanık, yanık, karışık, kapanık, açık, çürük, konak m/ım/im/um/üm verim, durum, bölüm, kurum, yapım, özlem Ra kazara

Изображение слайда
26

Последний слайд презентации: Аффикс принадлежности

Изображение слайда