Презентация на тему: Abstraktní (nefigurativní) malířství

Реклама. Продолжение ниже
Abstraktní (nefigurativní) malířství
Abstraktní malířství
Vznik abstraktního malířství ve 20. století
M. Čiurlionis
F. Picabia
Kandinskij, První abstraktní akvarel v roce 1910
Abstraktní malířství – dva póly
Dva proudy abstrakce
Vasilij Kandinskij (1866 – 1944) - Německo
Kandinskij
Piet Mondrian (1872 – 1944), Francie
Mondrian
De Stijl - neoplasticismus
Theo van Doesburg
Gerrit Thomas Rietveld
Robert Delaunay (1885 – 1941)
Delaunay
František Kupka (1871 – 1957)
F. Kupka, Radosti života – balada, 1901
F. Kupka, Klávesy piana – jezero, 1909
F. Kupka, Dvoubarevná fuga – Amfora, 1912
F. Kupka – Dvoubarevná fuga, Vertikální plány, Kosmické jaro
F. Kupka
Abstrakce v Rusku
M. F. Larionov
N. Gončarovová
Kazimir Malevič
K. Malevič
V. J. Tatlin
V. J. Tatlin
1/30
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 54)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (14523 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Abstraktní (nefigurativní) malířství

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Abstraktní malířství

„…nefigurativní malířství se vyznačuje tím, že nezobrazuje žádný předmět (člověka, krajinu apod.), proto se mu říká malířství nepředmětné, abstraktní či nezobrazující.“ Abstraktní malířství usiluje o vyjádření uměleckých hodnot pouze výtvarnými prostředky – tvary, barvou, a linií

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Vznik abstraktního malířství ve 20. století

Předpoklady vzniku: vývoj přírodních věd, vývoj malířství – samostatnost výtvarných prostředků, fotografie, počátek filmu, secese (ornamentálnost a lineárnost), vztah malby k hudbě První abstraktní obrazy vytvořil Mikolajus Čiurlionis – hudební skladatel v roce 1907, dále pak Francis Picabia v roce 1909 První abstraktní akvarel namaloval Vasilij Kandinskij v roce 1910

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: M. Čiurlionis

Čiurlionis Čiurlionis

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
5

Слайд 5: F. Picabia

Picabia Picabia

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
6

Слайд 6: Kandinskij, První abstraktní akvarel v roce 1910

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: Abstraktní malířství – dva póly

Expresionistická abstrakce (V. Kandinskij) – vyšla z expresionismu a hlavní prostředek je expresivní barva Geometrická abstrakce (P. Mondrian, K. Malevič) – vyšla z kubismu a hlavním prostředkem jsou geometrické tvary

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Dva proudy abstrakce

Kandinskij, Fuga, 1914 Mondrian, Kompozice v červené, žluté a modré, 1930

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
9

Слайд 9: Vasilij Kandinskij (1866 – 1944) - Německo

K abstrakci jej přivedla náhoda – uviděl svůj vlastní obraz opřený o zeď obráceně – barevný dojem byl tak intenzivní – malíř zůstal ohromen – obraz může vyvolat silný zážitek i bez předmětu, pouze sestavou barevných skvrn, ploch a čar Kniha: O duchovním v umění z roku 1912 – analyzuje působení jednotlivých barev na diváka

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Kandinskij

Improvizace č. 31, 1913 Improvizace č. 27, 1912

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
11

Слайд 11: Piet Mondrian (1872 – 1944), Francie

V cyklech Stromy a Domy (1912) došel procesem abstrahování znakových forem až základním proporčním vztahům, které vyjadřoval elementárními geometrickými prvky Abstrakce – eliminace nepodstatných částí předmětu za účelem uchopení jeho podstaty – čistá realita Vertikála a horizontála – dvě protikladné síly působící ve vesmíru

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Mondrian

Šedý strom, 1911 Kompozice se žlutou, modrou a červenou, 1937-42

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
13

Слайд 13: De Stijl - neoplasticismus

Zakladatel P. Mondrian a Theo van Dosburg – nový směr – neoplasticismus v roce 1913 – 1917 Důraz na harmonii a rovnováhu V roce 1917 založili v Amsterodamu časopis De Stijl Chtějí z obrazu vymýtit subjekt a postavit proti nahodilosti přírody čistou, geometrickou jednoduchost – také v architektuře a užitém umění

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Theo van Doesburg

Kontrakompozice disonancí, 1925 Návrh vstplní haly univerzitní budovy, 1923

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Gerrit Thomas Rietveld

Schroederův dům, Uttrecht, 1924 Červenomodré křeslo, 1917

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
16

Слайд 16: Robert Delaunay (1885 – 1941)

Hlavní pozornost věnuje účinku světla na předměty – znovuzrození významu barvy – (Apollinaire) – orfismus – druh prapoezie Potlačil formy vidění v realitě a tím i předměty, které by rušily barevný pořádek Proti sobě postavené barvy nemají vyjadřovat nic jiného než to, co je opravdu vidět – totiž barvy v krouživém pohybu Jejich kontrasty

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Delaunay

Okno, 1912 Pocta Blériotovi, 1914

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
18

Слайд 18: František Kupka (1871 – 1957)

Český malíř, který působil ve Francii, průkopník nových směrů Studoval na pražské Akademii, na vídeňské Akademii Od roku 1895 žil v Paříži – kresby – cykly Peníze, Mír a Náboženství (satira, ironie, sociální kritičnost) Vývoj malby: Radosti života – Balada (1901,) doznívá akademismus, proniká impresionismus Klávesy piana – Jezero (1909), Prvky futurismu, secese Dvoubarevná fuga – Amfora (1912), Usiluje o autonomii tvaru a barvy, došel k abstrakci mimo kubismus. Abstrakce – způsob zobrazení pohybových fází, provázané linie a plochy

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: F. Kupka, Radosti života – balada, 1901

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20: F. Kupka, Klávesy piana – jezero, 1909

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Слайд 21: F. Kupka, Dvoubarevná fuga – Amfora, 1912

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22: F. Kupka – Dvoubarevná fuga, Vertikální plány, Kosmické jaro

Základem Dvoubarevné fugy byl rotační pohyb převedený do plochy, u Vertikálních plánů byl základní zákon ve směřování vzhůru a dolů Toto jsou dva póly Kupkovy nefigurativní tvorby Třetí cyklus - Kosmické jaro (1911 – 1920) – bujení buněčných organismů symbolizuje růst a pulzaci živé hmoty

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: F. Kupka

Verikální plány III. 1912 Kosmické jaro II. 1911 - 1920

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
24

Слайд 24: Abstrakce v Rusku

M. F. Larionov a N. Gončarovová dospěli pod vlivem kubismu, futurismu a orfismu ke zvláštní formě abstraktního malířství – rayonismus Transpozice skutečnosti do barevných světelných paprsků – první rayonistické obrazy vznikly v roce 1911 Odraz vzájemně se křížících paprsků rozmanitých předmětů – paprsek – barevná linie V roce 1912 výstava Oslí ocas v Moskvě – přehlídka nezávislého ruského moderního umění

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: M. F. Larionov

Lučistická kompozice aneb dáma v klobouku Rayonismus, 1913

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
26

Слайд 26: N. Gončarovová

Koupající se chlapci, 1911 Automobil

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
27

Слайд 27: Kazimir Malevič

Vytvořil nový směr v roce 1913 – z podnětů kubismu a futurismu – suprematismus Nadvláda čisté senzibility ve výtvarném umění, objektivní přírodní jevy nemají význam, podstatná je senzibilita sama o sobě Malevič se pokoušel osvobodit od zbytečného břemene předmětu – východisko ve formě čtverce Čtverec = pocit, bílá plocha + nic – to, co je mimo pocit

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: K. Malevič

Černý čtverec na bílém pozadí, 1924 Červený čtverec, 1915

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
29

Слайд 29: V. J. Tatlin

Malíř, sochař, scénograf J. V. Tatlin, po cestách do Berlína a Paříže vytvořil své první konstruktivistické reliéfy – konstruktivismus Konstrukce bez předmětu, materializace ve skutečném prostoru (dřevo, kov, sklo atd.) Konstruktivní studie, které zkoumají prostorové vztahy pomocí formy a sklonu jednotlivých plánů Napodobení reality realitou samou

Изображение слайда
1/1
30

Последний слайд презентации: Abstraktní (nefigurativní) malířství: V. J. Tatlin

Malířský reliéf, 1914 Reliéf, 1917

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже