Презентация на тему: 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,

№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер, нейтротоксиндер, гормоналды, авер м ектиндер, карбаматтар кластары. Неоникотиноидтар.
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
№ 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,
1/23
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 16)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (121 Кб)
1

Первый слайд презентации: 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер, нейтротоксиндер, гормоналды, авер м ектиндер, карбаматтар кластары. Неоникотиноидтар.   Баска химиялык топтардағы инсектицидтер

Синтетикалық пиретроидтар. 2. Инсектицидтердің тиомочевиндер, нейтротоксиндер, гормоналды, авериектиндер, карбаматтар кластары. 3. Неоникотиноидтар. 4. Баска химиялык топтардағы инсектицидтер

Изображение слайда
2

Слайд 2

1. Инсектицидтердің пиретроидтар класы – синтез-деу жолымен алынады және жаппай жылдам әсер етуімен сипатталады. Синтетикалык пире-троидтар инсектицидтердің ішінде колданылуына байланысты ек і нші орынға ие. Синтетикалык препараттар табигаттағы пиретриндерден, дал-маттық түйме дағының ( Tanacetum cinerariifolum ) кептірілген және үгітілген гүлінен алынған. Пире трум ұнтағы және табиғаттағы пиретриндер жо-ғары инсектицидтілік белсенділігімен, к ү н сәуле-сі әсерінен тез ыдырайтын касиетімен манызды. Пиретриндер қос байланыспен негзделген, тез фитототығады, жылыканды жануарлардын ағза-сында да тез тотығуға ұшырайды.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Мейілінше жүйелi әсері бар және гормоналды инсектицидтермен араластырылып колданылады. Пиро-троидтардың өкілдері перметрин ( амбуш ), циперме-трин ( цимбуш, рипкорд ), фенвалерат ( сумицидин ) және дельтаметрин ( децис ) изомер-лері егеуқұйрыктардың майлары мен миларында цисперметрин трансизомерлеріне қарағанда тұрактылык керсетеді. Циперметриннің ( цимбуш, рипкорд ) цисизомері ағзадан тез (1 күнде ), ал трансизомері баяу (13 күнде ) шығады, соны мен катар 1 кг майлы ұлпада 1 мг-ға дейін препарат қалады.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Перметрин ( амбуш ), флуцитринат ( циболт ), циперме-трин ( цимбуш, рипкорд ), дельтаметрин ( децис ) және фенвалерат ( сумицидин ) препараттарының улылығы бал араларында зерттелген, бірак оларға кауіпсіз екені анықталған. Қоршаған ортада синтетикалық пиретроидтар биоти-калық және абиотикалық факторлар ықпалымен ыды рауға тез түседi, сондықтан табиғатты ластамайды. Белсенді пиретроидтардың көпшілігі аз мөлшерде қолданылса да зиянкестерге улылығы өте жоғары. Шегірткелерге ендірілген пиретроидтар, олардың жүйке жүйелеріне әсер етеді және дене мүшелерін жансыздандырып, сал ауруына ұшыратады.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Пиретроидтар дүниежүздік пестицидтер нары-ғына 1970- ш i жылдың басынан шыға бастады. Осы уақытқа дейін пиретриндер бөлме, бау - бақша жәндіктермен күресуде « әлсіз » әсер ететін инсектицидтік препараттар болып табылған. Бүгінгі таңда алдыңғы орында тұрған пиретроид-тар қосылыстары 1979 жылдан бастап өндіріске ене бастады. Солардың аркасында жанаспа әсерлі инсектицидтерге арналған жаңа стандарттар пай- да болды. Бұл стандарттарды Ротамстед зертхна-сы (Англия) және « Sumitomo Chemical Company » ( Жпония ) компаниялары кызметкерлері жасап шығарған.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Пиретроидтарды негізгі жетістіктерге төмендегі қасиеттер әкелді: а) салыстырмалы тұрактылык ; б) метаболитті ыдырау есебінен талғамды әсер ететін улылық ; в) молекуланың әрбiр бөлшегі белсенділігін сақтап тұруы арқылы түрлендiру мүмкіндігі ; г) балыктар үшін жоғары инсектицидтік тиімділі-гі мен төмен улылықты қатар сақтауы ; д ) тиімді фумиганттар мен топырақта тез ыдыр-айтын инсектицидтерді жасау мүмкiндiгi ; е) қоршаған ортаның ластануын азайтуға мүмкін діктерін оңтайлауға болатындығы.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Синтетикалык пиретроидтар - суда ерімейтін липофильді заттар, бірақ бірқатар көрсеткіш-тер олардыц жәндіктерге жоғары улылығын және жүйелі әсер етпейтінін көрсетед. Пиретроидтар - алғашқы биологиялық тиімді-лігі жоғары ішекке жанаспа әсер ететін инсек - тицидтер. Олардың шығын көлемі жоғары болмағанымен, қатты қанаттыларға, қабыр-шыққанаттыларға, қосқанаттыларға, бүрге-лерге және басқа жәндіктерге тиімді.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Пиретроидтар жәндіктің жүйке жүйесіне әсер етіп, оны сал ауруына ұшыратады дедік. Демек, натрий және кальций иондарының алмасу процесстерін бұзып, мембрананы деполярлап, сынаптың саңылауы арқылы жүйке импульсын реттеуші ацетилхолинның көптеп бөлінуіне әкеледі. Көптеген пиретроидты препараттар адамдар мен жылықанды жануарларға 3 және 4 класты кауіптілік класына жатады. Пиретроидтардың күн сәулесіне шыдамды, өмір сүру мүмкіндік жоқ жерде 12 айға дейін сақталады. Топыр-ақта баяу жылжиды, микрофлораның әсерінен 2, 4 аптаныі, ішінде бұзылады, өсімдікке мүлде ене ал-

Изображение слайда
9

Слайд 9

майды. Олардыц жартылай ыдырау кезеңі өсімдіктің жоғарғы жағында 7-9 күн, ал калдыктары 20-25 күнде табылады. Корғау әсері 15-20 күн, күту мерзімі 20-30 күнге дейін сақталады. 1980-1990 жылдары пиретроидтар-ды қолдану көптеген зиянкестердің оларға деген төзімділігінің пайда болуына алып келді. Мемлекеттік пестицидтер тізімінде колдануға ұрықсат етілген синтетикалық пиретроидтар : - инсектицидтер : циперметрин (альфа-, бета- мен зета-изомерлер : арриво, цимбуш, шарпей,

Изображение слайда
10

Слайд 10

кинмикс, альметрин, шерпа, фьюри, фастак және т.б); дельтаметрин ( децис, дельтацид, К-обиоль, К-отек т. Б.); перметрин (хлорофос коспасымен бірге пермефос препаратын түзеді ); бета-цифлутрин ( буль-док ); лямбда-цигалотрин ( инсектоакарицид каратэ); фенвалерат ( суми - альфа, сэмпай ). Колдану мелшер-лері 0,2 - 0,5 л/га, тек кейбірінікі ( данитол ) 1 - 1,5 л/га құрайды. Циперметриннің улылығын жоғарылату үшін, оны креолинмен араластырып колданады. Жоғарыда аталғандарға қарағанда, осы қоспадан шығарылатын лептоцид тобы құрамалар препарат-тының қолдану мөлшері өте төмен -0,03 - 0,06 л/га құрайды.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Синтетикалык пиретроидтар балықтарға, бал ара-ларына улылығы анық, ал жылықанды жануар-ларға улылығы әртүрлі. Олардың ішінде жоғары, орташа және улылығы аз түрлері бар. Кейбір зерт теушшердің айтуынша, препараттардың циантоп-ты қосылыстары ( децис, цимбуш, сумицидин ) жыльқандыларға өте улы. Осы топтың өкілдері қоршаған ортада әртүрлі сақталады. Синтетикалык пиретроидтардың табиғаттағы қосылыстардан айырмашылықтары – фенвалерат ( сумицидин ) аналогтары құрылымына карай май-лы ароматикалық қосылыстарға жатады. Дельтаметрин ( децис ) және фенвалерат органика-лық заттарға бай топырақта тұрақты.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Перметрин мен циперметрин тез ыдырайды және циперметринге қарағанда перметриннің сақталу ұзақтығы аз. Синтетикалық пиретроидтардың кейбір өкіл-дерінің сипаты : Фастак - инсектицид, бүрлену кезінде, астык тұкымдастар мен техникалық дақылдардыың гүлдену мерзімінде колорадо қоңызына, бақа-шыққа, жапырақ ширатқыш көбелекке, шегірт-келерге және баска да зиянкестерге қарсы қолданылады. Әсер етуші заты - альфаметрин. Брутто формуласы : C 22 H 19 NO 2 CI 2. Препараттың улылығы оның концентрациясы мен ерігішігіне тәуелді. Жұмсалу мөлшері - 0,15-0,36 л/га. Улылықтың сакталу мерзімі 5-7 kyh.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Кинмикс – ә.е.з. бета-циперметрин. Улылығы жоғары. Препарат вегетациялық кезде - бүрлену, астык тұкымдастар ( бидай ) мен техникалык дақылдардың гүлдену кезінде колорадо коңыз-ына, бақашыққа, жапырақ ширатқыш көбелек-терге, шегірткелерге және баска да зиянкестерге қарсы - 0,15-0,48 л/га қолданылады. Улылықтың сақталу мерзімі - 5-7 к ү н. Шерпа - жанама, ішек арқылы әсер ететін инсек-тицид, ә. е.з. - циперметрин. Вегетациялық кез-еңде – бүрлену, астык тұкымдастар мен техника-лык дақылдардың гүлдену кезінде қозықұйрық зиянкестер мен шегірткелерге қарсы қолданыл-ады.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Децис - инсектицид, астык тұқымдастар мен техни-калық дақылдардың вегетация кезінде зиянкестерге қарсы қолданылады, ә. е.з. - дельтаметрин. Брутто формуласы : C 22 H 19 Br 2 NO 3. Жұмсалу мөлшері - 0,1-0,6 л/га. Неорон – инсектицид, ә.е.з. - бромпропилат. Брутто формуласы : C 17 H 16 Br 2 O 3. Улылығы төмен. Персистентті препарат, вегетация кезінде техникалық дақылдарда кенелерге қарсы 0,9-3,0 л/га мөлшерінде қолданылады.

Изображение слайда
15

Слайд 15

2. Инсектицидтердің тиомочевиндер класы : Пегас - инсектоакарицид, шектеуіш жүйелi, түтiндету арқылы овицидттік әсер етеді. Кең спектрлі, адамға залалы аз. нейтротоксиндер класы - кең спектрлі әсер етуімен, аз шығындылығымен сипатталады. Адамга залалы жок. Тамыр іші мен тамыр сыртын өңдеуге арналган. Неоникотиноидтар жүйелi және ішекке жанама әсер етедi. актара, крутзер, конфидор, имидаклоприд, регент, фипронил, банкол.

Изображение слайда
16

Слайд 16

гормоналды класы - хитин синтезінің ингибито-ры. Қоршаған ортаға залалы жоқ. Тар таңдаулы спектрлі әсер етеді, овицидтік әсері де бар. Yлкен жәндіктерді өлтір-мейді, бірақ стерилдейді. Пиретроид немесе нейтроксинмен бірге қолдану-ға болады. Инсегар, феноксикарб ( карбаматтар ) Димилин, дифлубензурон Матч, Люфенурон Сонет, гексафлумурон Номолт-тефлубензурон Апплауд, бупрофезин-акканаттылармен куресуге арналган инсектицид Римон, новалурон.

Изображение слайда
17

Слайд 17

авериектиндер класы - адамға залалы аз, кең спек-трлі, зиянкестерде тезімділік тудыруы төмен. Авермектиндер - топырактағы стрептомицеттредің ферментация нәтижесінде түзiлетiн Streptomyces avermitilis топырак актиномицеттерінен алынған. Streptomyces avermitilis тобы радикалдарымен ерек-шеленіледі, негізі А1, А2, В1, В2 бөлініп шығарыла-ды және әр форма 2 изомерден тұрады. Инсектицидтік, акарицидтік және нематоцидтік белсенділік касиетіне ие : вермитек, абамектин, актофит, фитоверм, аверсектин, агравертин, акарин. карбаматтар класы - жүйелi әсерлі, инсектицидтік, акарицидтік және нематицидтік белсенділікке ие, кенелерге залалы жоғары: карбофуран, маршал, карбосульфан.

Изображение слайда
18

Слайд 18

3. Неоникотиноидтар темекі және махорка тұнбасынан алынған никотин препараттарын ежелден қолданып келгені белгілі. Ең алғаш химиялык никотиндерді ( никотин мен анаба-зин ) екінші дүниежүздік соғысқа дейін зиян-кестермен күресуге қолданған. Олар жәндік-терге карсы үлкен улылық қасиетіне ие, тек кейбір жағдайда адамдардың естен тануын тудырады. Неоникотиноидтар - синтездеп алынған никотин-дер, пиретроидтар секілді - жаңа пиретриндер. Олар постсинаптикалық, мембрананың никотин- ацетилхолинді рецепторларының агонисті болып саналады, ацетилхолинэстеразаның белсенділігін басып, ашык натрий каналдарын пролонгирлейді.

Изображение слайда
19

Слайд 19

Осы кезде ж ә ндіктердің жүйке жүйесіне қатынас тоқтап, жүйкенiң шектен тыс қозуынан өледі. Никотиноидтар жәндіктерге ерекше әсер ету механизмі негізінде карба-маттармен, пиретроидтармен және ФОҚ-мен айрыкша айкаскан тезімділік қалыптаспайды. Неоникотиноидтар келесі ортақ қасиеттерге ие : - әсер ету талғампаздығы: насекомдарда кездесетін рецеп-торлармен жақсы, ал адамдар мен баска да сүтқоректілерде кездесетін рецепторлармен нашар байланысады, жиналады ; - ұшпайтындык қасиеті: полярлық қосынды болған-дықтан олар нейтралды рН кезінде иондалмайды, гидролизге төзімді; - көпшілігініңн әсер ету механизмі жанаспалық әсері бар жүйелі инсектицидтер.

Изображение слайда
20

Слайд 20

Неоникотиноидтар фитотоксинді болмған-дыктан ауаның жоғары температурасына тұрақты, қорғау кезеңі 14-21 күнге дейін. Адамдарға және жылыканды жануарларға, сонымен катар араларға тигізетін зияны аз, немесе мүлде жоқ. Неоникотиноидтар химиялык құрамына байланысты нитрометилен-гетероциклді қосылыстар класына жатады.Өкілдері: имидаклоприд ( конфидор ), ацетомиприд ( моспилан ), тиаметоксам ( актара ) және тиаклоприд (калипсо) препараттары.

Изображение слайда
21

Слайд 21

Имидаклоприд ( конфидор, ВРК 200г/л) - қан сорғыш және кеміргіш жәндіктерге қарсы қолданылады (бит, акканаттылар, трипстер, үй шыбындары, колорадо коңыздары т.б). Жылыжайда тамшылы суғару арқы-лы өсімдікке қорек беру кезінде топыраққа бүркіледі. Топырақта жоғары тұрақты қасиетке ие болғандық-тан, жартылай ыдырау кезеңі (ДТ 50 ) 100 күндi кұрай-ды. Топырақтан және судан детоксикациалануы негі-зінен фотолиз арқылы жүреді. Фотолиз жылдамдығы топырақтың жоғары ылғалдылығын мен жоғары инсоляциясында жылдамдайды. Препарат колорадо коңызына қарсы 0,1 л/га, шегірткелерге 0,5-0,75 л/га, қияр мен қызанақ зиянкестеріне 1,25-1,5 л/га қолданылады. Қорғау мерзімі 14-28 к ү н.

Изображение слайда
22

Слайд 22

4. Баска химиялык топтар инсектицидтері. Бенсультап ( банкол ) - Limbrineris brevissira -дан алынған нейтротоксиндердің табиғи аналогы. Жәндіктерге әсер ету механизмі – антихолин-эстеразды әсер етуі. Бұл препаратты баска хи-миялык топтарға тезімді зиянкестер популя-циясына қарсы қолдану тиімд. Банкол, СП (500 г/кг) негізінен қаттыканат-тыларға ( астыктын барылдак коңызына, картоптың колорадо коңызына, рапстың себу кезінде рапс гүлжегішіне ) және бұзаубасқа қарсы қолданады. Жұмсалу мөлшер1 0,2-1,0 кг/га, күту мерзімі - картопта 20, қызанақта 40 к ү н. Жылықанды жануарларға кауіп аз, куму-лятивті қасиеті әлсіз білінеді.

Изображение слайда
23

Последний слайд презентации: 8 ДӘРІС. Синтетикалық пиретроидтар. Инсектицидтердің тиомочевиндер,

Фипронил - жоғары улылығымен ерекше фенилпиразол тобына жататын инсектицид. Бұл әсер етуші зат регент, космос, адонис секілді препараттардың негізі болып санал-ады. Фипронил жанаспалық әсеріне ие, әсер ету механизмі - мембранаға жүйке торларын-дағы хлор ионы өтетін жүйке серпілісін рет-теп отыратын гамма-аминомайлы қышқылды бекітуі ( тежеуі ) болып табылады. Фипронил жапырақта өмір сүретін және то-пырақтағы жәндіктерді бақылауға қолданыл-ады. Оны шегірткелерге қарсы қолдану жақсы нәтиже береді.

Изображение слайда