Презентация на тему: 5 дәріс. Естiң жалпы сипаттамасы

5 дәріс. Естiң жалпы сипаттамасы
5 дәріс. Естiң жалпы сипаттамасы
5 дәріс. Естiң жалпы сипаттамасы
5 дәріс. Естiң жалпы сипаттамасы
5 дәріс. Естiң жалпы сипаттамасы
5 дәріс. Естiң жалпы сипаттамасы
5 дәріс. Естiң жалпы сипаттамасы
5 дәріс. Естiң жалпы сипаттамасы
5 дәріс. Естiң жалпы сипаттамасы
1/9
Средняя оценка: 5.0/5 (всего оценок: 96)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (45 Кб)
1

Первый слайд презентации

5 дәріс. Естiң жалпы сипаттамасы

Изображение слайда
2

Слайд 2

Жоспар 1. Естің жалпы сипаттамасы 2. Ес түрлері 3. Естің механизмдері мен негізгі процестері

Изображение слайда
3

Слайд 3

ЕС – бұрын қабылданған түрл i әсерлерд i, бейнелерд i, көң i л-күйлерд i, әрекеттерд i және б i л i мдерд i есте қалдыру, есте сақтауды, қажет кез i нде қайта жаңғыртуды немесе ұмыту. Барлық психикалық құбылыстар еске сүйенед i және ес нег i з i нде жүзеге асады. Орыс физиолог i И.М. Сеченов : ''Ес барлық психикалық дамудың нег i з i нде жатады' '. Егер сез i мдер i м i з, ойларымыз немесе әрекеттер i м i з сақталынбаса, олардың байланысуы мен әрекеттесү i мүмк i н болмас ед i. С.Л. Рубинштейн : ''Б i з еске ие болмасақ б i р сәтт i к т i рш i л i к иес i болар ед i к. Б i зд i ң өткен өм i р i м i з болашағымыз үш i н жоқ болар ед i ''.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Аристотель ұсынған а ссоциативтік теориясын айтуымызға болады: 1. I ргелес ассоциациялар. Қабылдау бейнелер i немесе қандай да б i р елестер бұрын солармен б i рге немесе олардан соң бастан кеш i рген елестерд i туғызады. 2. Ұқсастық ассоциациялары. Қабылдау бейнелер i немесе белг i л i б i р елестер б i зд i ң санамызда осыларға қандай да б i р белг i лер i бойынша ұқсас елестерд i шақырады. 3. Контрастық ассоциациялары. Қабылдау бейнелер i немесе белг i л i елестер б i зд i ң санамызда б i р белг i с i бойынша қарама-қарсы елестер туғызады.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Ес түрлері: Бейнелі ес. Эмоциялық ес. Қозғалыс есі. Сөздік логикалық ес.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Естiң негiзгi процестерi: есте қалдыру, қайта жаңғырту, тану және ұмыту. Есте қалдыру дегенiмiз - жаңадан қабылданған бейнелер мен мәлiметтердi және олардың мәнiн есте бұрыңғы сақталғандармен байланыстырып отыруды айтамыз. Психологияда естi дамытуға арналған жаттау тәсiлдерiн – мнемоника немесе мнемотехникалар деп атайды. Ұзақ мерзiмдi есте сақталған мәлiметтердi қайта санаға келтiрудi қайта жаңғырту дейдi. Тану – естiң бұрын қабылдағандарға кезiккенде көрiнетiн қайта жаңғыртудағы қарапайым түрi. Ұмыту дегенiмiз - қабылдағанды, еске қалдырғандарды қажет болғанда еске түсiре алмау, танымау немесе еске түсiру мен танудың қателесiп жаңылысуы.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Әр түрлi жарақаттар немесе ауралар естiң бұзулуына әкелуi мүмкiн. Сол кезде естiң жоғалуын – амнезия дейдi. Бұл құбылыстар мидағы тежеу, өшу заңдылықтарына байланысты. Бiрақ өшкен, ұмытылған байланыстар бiр кезде жаңғырып, еске түседi. Бұны – реминисценсия дейдi.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Бақылау сұрақтары: 1. Ес анықтамасы және оның сипаттамасы? 2. Естің негізгі түрлерінің жіктемесін көрсетіңіз? 3. Ес процестеріне сипаттама беріңіз?

Изображение слайда
9

Последний слайд презентации: 5 дәріс. Естiң жалпы сипаттамасы

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ Негізгі 1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в об щую психологию.- М., 2009. 2. Жақыпов С.М. Жалпы психология негіздері: дәрістер курсы. - Алматы, 2008.- 159. 3. Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. – Алматы, 2013. 4. Жарықбаев, Қ. Жантануға кіріспе. - Алматы: "ИНФОРМ - АРНА", 2009.- 187.

Изображение слайда