Презентация на тему: 2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ

2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
3.Математикалық әдістері : математикалық статистика әдістері, эконометрикалық әдістер, корреляция- регрессиялық талдау
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
1/18
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 63)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (116 Кб)
1

Первый слайд презентации: 2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Экономикалық талдаудың дәстүрлі тәсілдері : түзетулер енгізілген әдіс ; интегралды әдіс ; тізбекті орын алмастыру әдісі ; баланстық әдіс ;

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Түзетулер енгізілген көлемдер әдісі нәтижеге екі фактордың әсерін есептеу үшін қолданылады.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Факторлардың әсерін есептеу келесідей схемалар бойынша жүргізіледі : 1 ) 1-ші фактордың = түзетулер енгізілген - болжамдық әсері көлем (ТК) көлем (БК) 2 ) 2-ші фактордың = ағымдағы көлем - үзетулер енгізілген әсері (АК) көлем (ТК) 3) екі фактордың жиынтық әсері

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Көрсеткіштер Болжам бойынша Ағымд. мәліметтер Ауытқу 1) сатушылар саны 15 13 -2 2) 1 сатушыға есептегендегі өнім (мың.тг) 26,3 2 9,8 +3,5 Сатудан түскен түсімдер (1*2) (мың.тг) 394,5 387,4 -7,1 1-мысал. Бір ай ішіндегі сатудан түскен түсімді анықтау және оның өзгеруіне факторлардың әсерін есептеп шығару: 1) Сатудан түскен түзетулер енгізілген түсімді анықтаймыз = 13*26,3 = 34 1,9 мың теңге 2) факторлардың әсерін есептеу : а) сатушылар саны = 34 1,9 - 39 4,5 =- 5 2,6 м.т. б) 1 сатушыға есептегендегі өнім = 38 7,4 -341,9 =+45,5 мың теңге в) факторлардың жиынтық әсері = - 5 2,6 +45,5 = -7,1 мың теңге,

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Интегралды әдіс. Екі фактордың нәтижеге әсерін есептеу үшін қолданылады. C андық көрсеткіш - x арқылы, ал сапалық көрсеткіш - y ар қылы белгіленеді. Факторлардың әсер етуін есептеу мынадай формула бойынша жүргізіледі: Х әсері = У әсері =

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
7

Слайд 7

( - 2) * 3,5 1) Х әсері = 26,3* (-2) + ------------ = -56,1 м ың. тг 2 ( - 2) * 3,5 2) У әсері = 15 *3,5 + ------------- = 49,0 м ың. тг 2 3) факторлардың жиынтық әсері -56,1 + 49,0= -7,1 м ың. тг

Изображение слайда
1/1
8

Слайд 8

Тізбекті о рын алмастыру әдісі үш немесе одан да көп факторлардың нәтижеге әсерін есептеу үшін қолданылады.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Факторлардың әсерін есептеу мына схема бойынша жүргізіледі : 1-ші фактордың әсері =І орын алмастыру – болжамдық көлем 2-ші фактордың әсері = ІІ орын алмастыру - І орын алмастыру 3-ші фактордың әсері =ІІІ орын алмастыру -ІІ орын алмастыру 4-ші фактордың әсері = ағымдағы көлем -ІІІ орын алмастыру факторлардың жиынтық әсері

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Мысалы: шығарылған өнім көлемін анықтап оның өзгеруіне факторлардың тигізген әсерін шығару. Көрсеткіштер Бол-жам Ағымда-ғы Ауыт-қу Орын алмастырулар І о ІІ о ІІІо 1.Жұмыскерлердің саны 15 13 -2 13 13 13 2. Кәсіпорынның жұмыс күндері 30 28 -2 30 28 28 3. Бір күндік жұ­мыс саға­ты­­ның саны 8,0 8,4 +0,4 8,0 8,0 8,4 4. 1 сағатта­ғы өнімділік (мың тг.) 7,5 7,8 +0,3 7,5 7,5 7,5 Өнім көлемі (мың теңге) (1*2*3*4) 27 000 23849,3 - 3150,7 23400 21840 22932

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Факторлардың әсерін есептеп шығару : Жұмыскерлердің саны =23400-27000=-3600 мың теңге Кәсіпорынның жұмыс күндері =21840-23400=-1560 мың Бір күндегі жұмыс сағаттарының саны =22932-21840=+1092 мың теңге Бір сағаттағы өнімділік =23849,3-22932=+917,3 мың теңге Факторлардың жиынтық әсері =(-3600)+(-1560)+1092+917,3=-3150,7 мың теңге.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Баланстық әдіс баланстық байланыс­ты­ру формуласына негізделген: Он+П=Ок+ПВ+Р Мұнда Он және Ок – кезеңнің басындағы және соңындағы тауарлар қалдығы; П – тауарлардың түсуі; ПВ – тауарлардың өзге де кетуі; Р – сатудан түскен түсім. Сатудан түскен түсім : Р=Он+П-ПВ-Ок

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Көрсеткіштер Болжам Ағымд мәліметтер Ауытқу Әсері 1. Айдың басына тауарлар қал­дығы 8340 8580 +240 +240 2. Тауарлардың түсуі 12898 13156 +258 +258 3. Тауарлардың өзге де кетуі 841 915 +74 -74 4. Айдың соңы­на тауарлар қал­ды­ғы 7395 7587 +192 -192 Сатудан түскен түсім 13002 13234 +232 +232 Мысалы: саудадан түскен түсімді анықтау және өзгеріс­терге факторлардың әсерін есептеп шығару.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: 3.Математикалық әдістері : математикалық статистика әдістері, эконометрикалық әдістер, корреляция- регрессиялық талдау

Изображение слайда
1/1
15

Слайд 15

Экономикалық талдаудың экономико- математикалық әдістер : индекст ік әдіс топтастыру әдісі орташа шамалар әдісі салыстырмалы және абсолюттік шамалар әдісі вариация көрсеткіштер әдісі корреляциялық және регрессиялық талдау

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Индекстік әдіс өткізуден түскен түсімге өнім бағасы және өткізілетін өнім көлемінің әсерін есептеу үшін қолданылады. Оның үстіне баға ( p ) арқылы, ал саны ( q ) арқылы белгіленеді. Бағаның әсері Санының әсері Факторлардың жиынтық әсері

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
17

Слайд 17

Мысалы: өткізілетін тауарлардың саны мен бағасының сатудан түскен түсімге әсерін есептеп шығару: Тауар түрлері Баға (р) мы ң теңге Жұп саны ( q ) Болжам (Р 0 ) Ағымдағы (Р 1 ) Болжам ( q 0 ) Ағымдағы ( q 1 ) 1. Туфли 12 17 15 18 2. Етіктер 30 32 19 21 3. Бәтіңкелер 24 27 25 20

Изображение слайда
1/1
18

Последний слайд презентации: 2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ

болжам бойынша түсім ∑р 0q0= (12*15)+(30*19)+(24*25)=1350 мың тг. 2 ) ағымдағы түсім ∑p1q1= (17*18)+(32*21)+(27*20)=1518 мың тг. 3) c алыстырмалы бағада түсім ∑ p0q1 = (12*18)+(30*21)+(24*20)=1326 мың тг. 4) Түсімнің ауытқуы 1518 -1350 =168 мың тг. 5) Бағаның әсері =1518-1326= 192 мың тг. 6 ) Санының әсері = 1326-1350= -24 мың тг. 7) Факторлардың жиынтық әскрі 192+ (-24)= 168 мың тг.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3