Презентация на тему: 2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ

2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
3.Математикалық әдістері : математикалық статистика әдістері, эконометрикалық әдістер, корреляция- регрессиялық талдау
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
1/18
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 63)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (116 Кб)
1

Первый слайд презентации: 2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ

Изображение слайда
2

Слайд 2

Экономикалық талдаудың дәстүрлі тәсілдері : түзетулер енгізілген әдіс ; интегралды әдіс ; тізбекті орын алмастыру әдісі ; баланстық әдіс ;

Изображение слайда
3

Слайд 3

Түзетулер енгізілген көлемдер әдісі нәтижеге екі фактордың әсерін есептеу үшін қолданылады.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Факторлардың әсерін есептеу келесідей схемалар бойынша жүргізіледі : 1 ) 1-ші фактордың = түзетулер енгізілген - болжамдық әсері көлем (ТК) көлем (БК) 2 ) 2-ші фактордың = ағымдағы көлем - үзетулер енгізілген әсері (АК) көлем (ТК) 3) екі фактордың жиынтық әсері

Изображение слайда
5

Слайд 5

Көрсеткіштер Болжам бойынша Ағымд. мәліметтер Ауытқу 1) сатушылар саны 15 13 -2 2) 1 сатушыға есептегендегі өнім (мың.тг) 26,3 2 9,8 +3,5 Сатудан түскен түсімдер (1*2) (мың.тг) 394,5 387,4 -7,1 1-мысал. Бір ай ішіндегі сатудан түскен түсімді анықтау және оның өзгеруіне факторлардың әсерін есептеп шығару: 1) Сатудан түскен түзетулер енгізілген түсімді анықтаймыз = 13*26,3 = 34 1,9 мың теңге 2) факторлардың әсерін есептеу : а) сатушылар саны = 34 1,9 - 39 4,5 =- 5 2,6 м.т. б) 1 сатушыға есептегендегі өнім = 38 7,4 -341,9 =+45,5 мың теңге в) факторлардың жиынтық әсері = - 5 2,6 +45,5 = -7,1 мың теңге,

Изображение слайда
6

Слайд 6

Интегралды әдіс. Екі фактордың нәтижеге әсерін есептеу үшін қолданылады. C андық көрсеткіш - x арқылы, ал сапалық көрсеткіш - y ар қылы белгіленеді. Факторлардың әсер етуін есептеу мынадай формула бойынша жүргізіледі: Х әсері = У әсері =

Изображение слайда
7

Слайд 7

( - 2) * 3,5 1) Х әсері = 26,3* (-2) + ------------ = -56,1 м ың. тг 2 ( - 2) * 3,5 2) У әсері = 15 *3,5 + ------------- = 49,0 м ың. тг 2 3) факторлардың жиынтық әсері -56,1 + 49,0= -7,1 м ың. тг

Изображение слайда
8

Слайд 8

Тізбекті о рын алмастыру әдісі үш немесе одан да көп факторлардың нәтижеге әсерін есептеу үшін қолданылады.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Факторлардың әсерін есептеу мына схема бойынша жүргізіледі : 1-ші фактордың әсері =І орын алмастыру – болжамдық көлем 2-ші фактордың әсері = ІІ орын алмастыру - І орын алмастыру 3-ші фактордың әсері =ІІІ орын алмастыру -ІІ орын алмастыру 4-ші фактордың әсері = ағымдағы көлем -ІІІ орын алмастыру факторлардың жиынтық әсері

Изображение слайда
10

Слайд 10

Мысалы: шығарылған өнім көлемін анықтап оның өзгеруіне факторлардың тигізген әсерін шығару. Көрсеткіштер Бол-жам Ағымда-ғы Ауыт-қу Орын алмастырулар І о ІІ о ІІІо 1.Жұмыскерлердің саны 15 13 -2 13 13 13 2. Кәсіпорынның жұмыс күндері 30 28 -2 30 28 28 3. Бір күндік жұ­мыс саға­ты­­ның саны 8,0 8,4 +0,4 8,0 8,0 8,4 4. 1 сағатта­ғы өнімділік (мың тг.) 7,5 7,8 +0,3 7,5 7,5 7,5 Өнім көлемі (мың теңге) (1*2*3*4) 27 000 23849,3 - 3150,7 23400 21840 22932

Изображение слайда
11

Слайд 11

Факторлардың әсерін есептеп шығару : Жұмыскерлердің саны =23400-27000=-3600 мың теңге Кәсіпорынның жұмыс күндері =21840-23400=-1560 мың Бір күндегі жұмыс сағаттарының саны =22932-21840=+1092 мың теңге Бір сағаттағы өнімділік =23849,3-22932=+917,3 мың теңге Факторлардың жиынтық әсері =(-3600)+(-1560)+1092+917,3=-3150,7 мың теңге.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Баланстық әдіс баланстық байланыс­ты­ру формуласына негізделген: Он+П=Ок+ПВ+Р Мұнда Он және Ок – кезеңнің басындағы және соңындағы тауарлар қалдығы; П – тауарлардың түсуі; ПВ – тауарлардың өзге де кетуі; Р – сатудан түскен түсім. Сатудан түскен түсім : Р=Он+П-ПВ-Ок

Изображение слайда
13

Слайд 13

Көрсеткіштер Болжам Ағымд мәліметтер Ауытқу Әсері 1. Айдың басына тауарлар қал­дығы 8340 8580 +240 +240 2. Тауарлардың түсуі 12898 13156 +258 +258 3. Тауарлардың өзге де кетуі 841 915 +74 -74 4. Айдың соңы­на тауарлар қал­ды­ғы 7395 7587 +192 -192 Сатудан түскен түсім 13002 13234 +232 +232 Мысалы: саудадан түскен түсімді анықтау және өзгеріс­терге факторлардың әсерін есептеп шығару.

Изображение слайда
14

Слайд 14: 3.Математикалық әдістері : математикалық статистика әдістері, эконометрикалық әдістер, корреляция- регрессиялық талдау

Изображение слайда
15

Слайд 15

Экономикалық талдаудың экономико- математикалық әдістер : индекст ік әдіс топтастыру әдісі орташа шамалар әдісі салыстырмалы және абсолюттік шамалар әдісі вариация көрсеткіштер әдісі корреляциялық және регрессиялық талдау

Изображение слайда
16

Слайд 16

Индекстік әдіс өткізуден түскен түсімге өнім бағасы және өткізілетін өнім көлемінің әсерін есептеу үшін қолданылады. Оның үстіне баға ( p ) арқылы, ал саны ( q ) арқылы белгіленеді. Бағаның әсері Санының әсері Факторлардың жиынтық әсері

Изображение слайда
17

Слайд 17

Мысалы: өткізілетін тауарлардың саны мен бағасының сатудан түскен түсімге әсерін есептеп шығару: Тауар түрлері Баға (р) мы ң теңге Жұп саны ( q ) Болжам (Р 0 ) Ағымдағы (Р 1 ) Болжам ( q 0 ) Ағымдағы ( q 1 ) 1. Туфли 12 17 15 18 2. Етіктер 30 32 19 21 3. Бәтіңкелер 24 27 25 20

Изображение слайда
18

Последний слайд презентации: 2 ТАҚЫРЫП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ

болжам бойынша түсім ∑р 0q0= (12*15)+(30*19)+(24*25)=1350 мың тг. 2 ) ағымдағы түсім ∑p1q1= (17*18)+(32*21)+(27*20)=1518 мың тг. 3) c алыстырмалы бағада түсім ∑ p0q1 = (12*18)+(30*21)+(24*20)=1326 мың тг. 4) Түсімнің ауытқуы 1518 -1350 =168 мың тг. 5) Бағаның әсері =1518-1326= 192 мың тг. 6 ) Санының әсері = 1326-1350= -24 мың тг. 7) Факторлардың жиынтық әскрі 192+ (-24)= 168 мың тг.

Изображение слайда