Презентация на тему: 1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А

1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
КОНТУР УПРАВЛІННЯ
Загрози процесу управління
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ КАТЕГОРІЙ
Графічна модель функції управління
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
ТИПОВА СХЕМА РТЗ
1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А
1/46
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 45)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2548 Кб)
1

Первый слайд презентации

1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А та ІС ПС 2. Організація роботи командира радіо взводу, щодо управління підрозділами.

Изображение слайда
2

Слайд 2

2 Л І Т Е Р А Т У Р А - Державна програма розвитку Збройних Сил України на 2006 – 2011 роки. - Програма розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України на 2006 – 2011 роки. - Підпрограма розвитку системи управління Повітряних Сил Збройних Сил України на 2006 – 2011 роки. Підпрограма розвитку військ зв’язку, радіотехнічного забезпечення, автоматизованих та інформаційних систем Повітряних Сил Збройних Сил України на 2006 – 2011 роки.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Управління — складний і динамічний процес, керований і здійснюваний людьми для досягнення поставленої мети. Після того як встановлено цілі управління, необхідно знайти найбільш ефективні шляхи та методи їх досягнення. Інакше кажучи, якщо при визначенні цілей потрібно відповісти на запитання «чого потрібно досягти?», то слідом за цим виникає запитання: «як найбільш раціонально досягти мети?». Отже, виникає потреба у застосуванні арсеналу засобів, що забезпечують досягнення цілей управління, тобто методів управління. Методом називається захід або сукупність заходів у будь-якій людській діяльності, спосіб досягнення мети, шлях вирішення певного завдання. Засоби цілеспрямованого впливу на трудовий колектив або на окремих його членів називають методами управління. Методи являють собою важливий елемент процесу управління (Наявність прогресивних методів управління та вміле використання їх є передумовою ефективності управління і господарських процесів). Методи управління покликані забезпечити високу ефективність діяльності колективів, їх злагоджену роботу, сприяти максимальній мобілізації творчої активності кожного члена.

Изображение слайда
4

Слайд 4

4 На сьогодні науці в ідомі три методологічних підходи до управління: - системний, - процесний - ситуаційний. Системний підхід передбачає дослідження збройної боротьби як системи. При розгляданні «управління» у якості процеса існує два погляди: широкий та узький. В узькому – управління розглядається як безпосередній вплив на об’ єкт управління. У широкому погляди під управлінням розуміють усі складові будь якої діяльності: визначення мети дій; оцінка умов у яких відбуватимуця дії (процес); прийняття рішення та розробка плану його виконання; формування команд управління та доведення їх до об'єктів управління Інколи в сучасній науковій літературі категорія «управління» ( з точки зору процеса) розглядається в двох аспектах: як процес (наприклад, процес цілеспрямованого впливу) і як результат (наприклад, структурний підрозділ визначеної організаційно-штатної структури). Цікавим є співвідношення системного та процесного підходів. Зміст такого співвідношення полягає у тому, що для існування процесу управління створюється система управління, яка забезпечує його існування. Ситуаційний підхід передбачає створення ситуацій, що можливі у майбутньому, а також дій у цих ситуаціях. На ОТР управління розглядається (як правило) у широкому колі. Воно представляє собою цілеспрямовану діяльність командира, штабу, органів виховної роботи, начальників служб щодо підтримання високої бойової готовності підлеглих підрозділів, підготовки їх до бойових дій та керівництву ними під час виконання поставлених завдань. Управління військами основане на законах озброєної боротьби та принципах військового мистецтва.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Діяльність командуючих, команди­рів, штабів і інших органів управління з підтримки постійної бойової готовності військ (сил), підготовки операцій (бойових дій) і управління військами (силами) при виконанні ними поставлених завдань. Включає: безупинне добування, збір, вивчення, відображення, аналіз та оцінку даних обстановки; ухвалення рішення на операцію (бій); поставлення завдань військам (силам); планування операції (бою); організацію і підтримку взаємодії всіх сил та засобів, а також здійснення усіх видів забезпечення; організацію управління; підготовка підлеглих органів управління і військ (сил) до бойових дій; організацію контролю та надання допомоги підпорядкованим командуючим (командирам), штабам, військам (силам); безпосереднє управління діями військ (сил) при виконанні ними бойових завдань. управління військами (силами)

Изображение слайда
6

Слайд 6

Спеціально обладнані та оснащені технічними засобами місця, з яких органи управління здійснюють упра в ління військами (силами) та зброєю або виконують завдання бойового чергування. Для управління війська­ми (силами) створюється система пунктів управління. Основним пунктом управління є командний пункт (у військово-морському флоті на кораблях 1, 2 і 3 рангу - головний команд­ний пункт, а на корабельних з'єднаннях - флагманський команд­ний пункт). Елементами командного пункту є передовий пункт управління, повітряний пункт управління і залізничний пункт управління. У випадку виходу з ладу командного пункту або неможливості управління з нього військами (силами) у з'єднаннях і об'єднаннях, а у військово-морському флоті і на кораблях, створюються запасні командні пункти. Управління тиловими підрозділами, частинами та установами (у т.ч. технічного, спеціально-технічного і медичного забезпечення) здійснюється з тилового пункту управління. Для управління угрупованням військ, що діє на окремому напрямку, організується допоміжний пункт управління. При веденні наступу в з'єднаннях може створюватись також передовий командний пункт. Пункти управління можуть бути стаціонарним і (захищеними і незахищеними) та рухливими. пункти управління

Изображение слайда
7

Слайд 7

Основний пункт управління, з якого здійснюється управління військами (силами) при підготовці та у ході військових дій. Створюється в частинах, з'єднаннях і об'єднаннях усіх видів ЗС. Командні пункти можуть бути рухливими і стаціонарними. На командному пункті з командувачем (командиром) знаходяться основний склад штабу, командувачі (начальники) родів військ, спеціальних військ і служб з необхідним особовим складом, їх роботу забезпечують вузол зв'язку і група забезпечення. На командному пункті можуть працювати чергові бойові розрахунки. За необхідністю в об'єднаннях і з'єднаннях створюються повітряні пункти управління. Переміщення командного пункту здійснюється з дозволу старшого начальника з таким розрахунком, щоб не порушувалось управління. Див. також пункти управління. основний командний пункт

Изображение слайда
8

Слайд 8

Контакт чи передача і прийом інформації між частинами, підрозділами збройних сил для забезпечення порозуміння, єдності цілі та дій. Ця функція особливо важлива при багатонаціональних операціях за участю сил, що не входять у НАТО, для забезпечення спілкування і порозуміння між командувачем (командні ОЗС НАТО і національними військовими контингентами. зв'язок і взаємодія

Изображение слайда
9

Слайд 9

Засоби, методи та порядок зв'язку, а також, за необхідністю, особовий склад, які використовуються з метою виконання визначених функцій пере­дачі та опрацювання інформації. система зв'язку та інформації

Изображение слайда
10

Слайд 10

Управління військами – це сукупність взаємопов’язаних функцій, які здійснюються органами військового управління для впливу необхідним чином на об’єкти управління ( підлеглі війська ) з метою досягнення кінцевої мети. Під функціями управління бойовою підготовкою розуміємо : - планування; - організація; - контроль. В сучасній науці управління визначається і така функція, як мотивація. Вона притаманна у більшості цивільним структурам, але в сучасних умовах її потрібно ураховувати і в управлінні військами.

Изображение слайда
11

Слайд 11: КОНТУР УПРАВЛІННЯ

Командна інформація Канал прямого зв'язку КОНТУР УПРАВЛІННЯ Завади зі сторони бойової системи, що протистоїть із застосуванням зброї і технічних засобів. Негативний вплив навколишнього середовища Об'єкт управління (об'єднання, з'єднання, частина, корабель, літак, батарея і т.і.) Орган управління (командувач, командир, штаб, КП та ін.) Інформація стану Канал зворотного зв'язку Інформація стану від вищих органів Завдання, що поставлене старшим начальником Інформація стану від сусідів та взаємодіючих сил

Изображение слайда
12

Слайд 12: Загрози процесу управління

Виведення з ладу адміністративних споруд, ПУ Часткове або повне знищення ІР на об'єктах Дезінформація Неавторизований доступ до систем і засобів Порушення адекватності та цілісності ІР Недоступність ІР або затримки їх використання ОПР та ін. користувачами Збройні сили Розвідка Терористи Політичні організації Свої співробітники Хакери Вплив зовнішніх факторів Неправомірна або помилкова діяльність людей Порушення у функціонуванні техн. та прогр. засобів Загрози ДЖЕРЕЛА ЗАГРОЗ ВІЙНА КОНФЛІКТ МИР Рівень напруженості

Изображение слайда
13

Слайд 13: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ КАТЕГОРІЙ

Спосіб управління Процес управління Функції управління Схема управління Схема прийняття рішень Цикл управління Контур управління Режим управління Стійкість співвідношення < Мета- Суб'єкт - зв’язок – об'єкт > Мінливість контрольних параметрів вектору мети управління у часі Стійкість співвідношення < Мета- Результат > Стійкість співвідношення < Мета- Інформаційний ресурс - Результат > Стійкість співвідношення < Рішення - Інформаційний потік > Стійкість співвідношення < Зв’язок - Інтелект > Мінливість структурної організації у часі

Изображение слайда
14

Слайд 14: Графічна модель функції управління

Підмножина інформаційних ресурсів впливу на об'єкт Підмножина інформаційних ресурсів задач і характеру дій об'єкту Підмножина інформаційних ресурсів властивостей об'єкту Підмножина інформаційних ресурсів місця знаходження, координатних даних об'єкту Підмножина інформаційних ресурсів станів об'єкту Функція управління f y (<r CB,r C,r ХД, r M >)=r B Область значень функції управління f y Область визначення функції управління f y

Изображение слайда
15

Слайд 15

15 Метою управління підрозділами радіовзводу є максимальна реалізація їх потенційних можливостей по забезпеченню ефективного і своєчасного управління частинами та з’єднаннями ПС ЗС України. Сутність управління підрозділами радіо взводу полягає у постійної готовності командира взводу до прийняття обгрунтованого рішення щодо їх застосування по забезпеченню управління при підготовці та в ході бойових дій. Змістом управління підрозділами радіо взводу є функції, котрі виконує командир взводу як під час підготовки, так і в ході бойових дій.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Изображение слайда
17

Слайд 17

Изображение слайда
18

Слайд 18

Изображение слайда
19

Слайд 19

Изображение слайда
20

Слайд 20

Изображение слайда
21

Слайд 21

Изображение слайда
22

Слайд 22

Изображение слайда
23

Слайд 23

Изображение слайда
24

Слайд 24

Изображение слайда
25

Слайд 25

Изображение слайда
26

Слайд 26

Изображение слайда
27

Слайд 27

Тип рішення Ключові навики Рівень перший: Рутинний Слідування процедурі, правилам інструкцій. Розумна оцінка ситуації. Контроль. Рівень другий: Селективний Установлення цілей. Планування. Аналіз інформації. Рівень третій: Адаптивний Ідентифікація проблем. Систематизування рішення проблем. Складання робочих груп. Аналіз можливого ризику. Рівень четвертий: Інноваційний Творче управління. Стратегічне планування. Класифікація рівнів прийняття рішень

Изображение слайда
28

Слайд 28

Изображение слайда
29

Слайд 29

Изображение слайда
30

Слайд 30

Изображение слайда
31

Слайд 31

Проводиться звірення планів і їх утвердження прямими командирами (начальниками)

Изображение слайда
32

Слайд 32

Изображение слайда
33

Слайд 33

Изображение слайда
34

Слайд 34

Изображение слайда
35

Слайд 35

Изображение слайда
36

Слайд 36

Изображение слайда
37

Слайд 37

Изображение слайда
38

Слайд 38

Изображение слайда
39

Слайд 39

Изображение слайда
40

Слайд 40

40 При оцінці обстановки командир радіовзводу вивчає і враховує: можливості противника щодо радіоелектронній розвідці, створенню радіозавад і способи їх застосування; вплив якій очікується по вузлам зв'язку та РТЗ різними засобами уражень, слабкі і сильні сторони противника; бойовий склад, базування, задачі, організація управління та порядок взаємодії, а також умови бойових дій, що впливають на забезпечення радіозв'язку; порядок застосування засобів радіозв'язку вищестоящого і взаємодіючих штабів; характер місцевості, умови погоди, стан іоносфери, що впливають на забезпечення радіозв'язку, наявність часу на переміщення і розгортання вузлів зв'язку та РТЗ; способи і можливості матеріального забезпечення підрозділів, що виконують завдання відокремлено. В результаті усвідомлення завдання, оцінки обстановки і проведення розрахунків командир радіовзводу приймає рішення на забезпечення радіозв'язку, ставить задачі підлеглим підрозділам і організовує їх підготовку, всебічне забезпечення та управляє ними в ході виконання поставлених задач.

Изображение слайда
41

Слайд 41

41 В рішенні командир підрозділу визначає : замисел забезпечення управління, задачі підрозділам, основи взаємодії, всебічного забезпечення, організація управління і виховної роботи. Про прийняте рішення командир доповідає старшому начальнику (командиру) усно за допомогою карти або технічними засобами. В деяких випадках рішення може оформлятися і доповідатися письмово за вимогою старшого начальника (командира). Основу рішення складає замисел забезпечення управління. В повному об'ємі рішення наноситься на робочу карту командира та начальника штабу. Рішення командира оформляється, як правило, штабом підрозділу (частини) зв'язку графічно на карті з пояснювальною запискою. Рішення в повному об'ємі доповідається старшому начальнику (командиру) тільки за його вимогою.

Изображение слайда
42

Слайд 42

42 На карті відображаються : лінії зіткнення військ (державний кордон); розграничні лінії; розміщення наземних та літакових станцій радіотехнічної розвідки і завад противника; система пунктів управління; задачі підлеглих, способи та строки їх виконання; розміщення вузлів зв'язку та РТЗ і рубежі їх дій, резерви; напрямки проводового та радіорелейного зв'язку; маршрути переміщення підрозділів. На карті з оформленим рішенням командира, у відмінності від робочої карті, не повинно бути довідкової інформації. Рішення, відпрацьоване на карті, підписується командиром, начальником штабу та затверджується вищестоящим начальником (командиром).

Изображение слайда
43

Слайд 43

43 У пояснювальній записці як правило вказуються можливості противника щодо радіоелектронної розвідці і створенню завад, а також по застосуванню ВЗУ і диверсійних груп; розподіл сил і засобів зв'язку, АУ та РТЗ за пунктами управління і склад резерву; зони радіонавігаційних та УКХ радіоз ’ вязку полів ; основні заходи щодо захисту вузлів зв'язку та РТЗ від радіоелектронних завад та ВЗУ, зброї масового ураження; розрахунки на згортання, переміщення і розгортання засобів зв'язку та РТЗ і інші дані. Пояснювальна записка складається в довільній формі у виді таблиць, графіків, малюнків, що пояснюють замисел рішення і характеризують дії противника і підлеглих підрозділів. Вона оформляється на окремих облікових аркушах. На основі затвердженого рішення командира і його вказівок штаб разом із заступниками і начальниками служб планують бойове застосування підрозділів і розробляють бойові документи з управління ними: бойовий наказ, план, план переміщення, план завантаження, таблиці оперативно - технічних даних (схеми-накази) вузлам зв'язку та РТЗ.

Изображение слайда
44

Слайд 44

Изображение слайда
45

Слайд 45: ТИПОВА СХЕМА РТЗ

ГРМ КРМ СКП РСП АРП СКП ГРМ КРМ БПРМ ДПРМ ТИПОВА СХЕМА РТЗ КНС -4 АПМ -90 128 110 290 БРЛГ КДП БПРМ ДПРМ ДРЛГ РСБН В ІКО 1200 5-10 км 3800-4200 850-1200 500-1500 150-300 150-200 500 КП авбр

Изображение слайда
46

Последний слайд презентации: 1 Зміст 1. Загальні положення щодо управління підрозділами радіозв’язку, РТЗ, А

Графік залежності ефективності рішення від об'єму інформації, що використовується

Изображение слайда