Презентация на тему: 1 Теоретична частина курсової роботи

Реклама. Продолжение ниже
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
СТУРКТУРА ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
1 Теоретична частина курсової роботи
Останній термін здачі курсової роботи з “Фінансового обліку 2” 15 грудня 2012 року до 14-00
1/26
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 25)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (601 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

1 Теоретична частина курсової роботи

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

2 У даній частині роботи мають бути розглянуті теоретичні та практичні аспекти теми курсової роботи за таким планом: «РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1. Первинний облік (документування) операцій з основними засобами 1.2. Прикладні аспекти бухгалтерського обліку операцій з основними засобами 1.2.1. Основі вимоги до обліку основних засобів згідно П(С)БО 1.2.2. Облікове відображення операцій з наявності та руху основних засобів: податковий аспект 1.2.3. Нетипові ситуації з обліку основних засобів (за матеріалами періодичних видань прикладного характеру) 1.3. Порядок формування бухгалтерської звітності за об’єктом дослідження 1.3.1. Розкриття інформації про основні засоби у фінансовій та податковій звітності 1.3.2. Внутрішня звітність для ефективного управління основними засобами»

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Практична частина написання курсово ї роботи

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: СТУРКТУРА ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Економічна характеристика ТОВ “Мрія” Господарська діяльність ТОВ “Мрія” за ІІІ-й квартал 2012 року Первинні документи Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ “Мрія” за ІІІ-й квартал 2012 року Регістри обліку ТОВ “Мрія” за ІІІ-й квартал 2012 року Головна книга ТОВ “Мрія” за ІІІ-й квартал 2012 року Оборотно-сальдова відомість ТОВ “Мрія” за ІІІ-й квартал 2012 року Фінансова звітність ТОВ “Мрія” за ІІІ-й квартал 2012 року Звітність до Пенсійного фонду Податкова звітність

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Студент повинен самостійно визначити організаційну форму підприємства. Необхідно дати характеристику наступним структурним елементам підприємства: організаційно-правова форма господарювання; територіальна ознака; форма власності, тип підприємства, назва, належність до головного підприємства, орган управління, вид діяльності.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Сл ід також передбачити всі необхідні для складання фінансової звітності реквізити (коди): за ЄДРПОУ Єдиний Державний Реєстр Підприємств і Організацій України за КОАТУУ Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України. Це теріторіальний код, району міста або просто району, в якому знаходиться податкова за КОПФГ Класифікатор організаційно-правових форм господарювання за СПОДУ Системи позначень органів державного управління за ЗКГНГ Загальний класифікатор галузей народного господарства за КВЕД Класифікація видів економічної діяльності

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

До економічної характеристики підприємства слід включити наступне: Вибір організаційної форми бізнесу. Предмет підприємницької діяльності. Технологію виробництва. Майно підприємства (сформувати баланс на початок звітного періоду). ПІДПРИЄМСТВО МАЄ БУТИ ДІЮЧИМ

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Студент має самостійно обрати період, за який будуть здійснюватися господарські операції, формуватись бухгалтерська звітність. Рекомендується обирати звітним періодом квартал. Студент має сформувати 15-20 господарських ситуацій за темою свого дослідження, документально їх оформити та скласти на їх підставі журнал реєстрації господарських операцій. Передбачити обов’язкове нарахування заробітної плати працівникам підприємства.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Приклади господарських ситуацій наведено нижче: 1) 10 вересня 2012 р. від ТОВ “Меркурій” на поточний рахунок ПрАТ “Люмікс” № 26003209875645 надійшов авансовий платіж за договором купівлі-продажу легкового автомобіля RENAULT Duster № 145 в сумі 64 000,00 грн. “ПриватБанк” надав виписку банку № 14-536-12 від 10.09.2012 р. В цей же день бухгалтером на основі Акту приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів ОЗ-1 № 47 та Розрахунку амортизації основних засобів (для промислових підприємств) ОЗ-14 № 47-а списав суму зносу легкового автомобіля – 18 000,00 грн., а також на основі розрахунку бухгалтерії № 312 та довідки бухгалтерії № 587/1 списав його залишкову вартість – 48 000,00 грн.11 вересня 2012 р. згідно накладної № 2318 RENAULT Duster передано Кальчуку С.В. за довіреністю ТОВ “Меркурій” № 145-РБ; бухгалтером ПрАТ “Люмікс” виписано податкову накладну № 335;

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

2) 11 вересня 2012 р. бухгалтер ПрАТ “Люмікс” склав платіжне доручення №   88 на суму 72 000,00 грн. для перерахування коштів з рахунку № 26003209875645 в банку “ПриватБанк” на рахунок Приватного підприємства «Обрій» № 26001425658796 з метою здійснення попередньої оплати 50 % договірної вартості придбання трактора JOHN DEERE моделі 7280R (згідно договору купівля-продажу № 25 від 21 серпня 2012 р.). 12 вересня 2012 р. на підставі отриманої накладної № 61 (на суму 144 000,00 грн.), податкової накладної № 13 (на суму 24 000,00 грн.) та товарно-транспортної накладної № 22 на ПрАТ “Люмікс” було відвантажено трактор JOHN DEERE 7280R. АТП 11058 виставило ПрАТ “Люмікс” рахунок № 54-01 на суму 600,00 грн., а також надало податкову накладну № 85 на суму 100 грн., за перевезення трактора.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Від ТОВ «Омокс» надійшов Акт виконаних робіт № 44-1 на суму 360 грн., податкова накладна № 21 на суму 60 грн. та рахунок № 67 на оплату послуг технічної діагностики трактора. В цей же день трактор JOHN DEERE моделі 7280R було введено в експлуатацію. 13 вересня 2012 р. бухгалтером ПрАТ “Люмікс” на підставі договору купівля-продажу № 25 від 21 серпня 2012 р., накладної № 61, податкової накладної № 13 і товарно-транспортної накладної № 22 було складено платіжне доручення №   91 на суму 72 000,00 грн. для перерахування коштів з рахунку № 26003209875645 в банку “ПриватБанк” на рахунок Приватного підприємства «Обрій» № 26001425658796 для остаточного розрахунку за придбаний трактор;

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

3) 14 вересня 2012 р. на основі Акту приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів ОЗ-1 № 48, інвентарної картки № 44, договору дарування № 56-11 та податкової накладної № 336 ПрАТ “Люмікс” передало школі-інтернату (через довірену школою особою – Прескур А.В. – за довіреністю № 11) шафу книжкову. Згідно Актом ОЗ-1 № 48 первісна вартість шафи становить 2660 грн., сума зносу складає 220 грн.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

Всі господарські операції за звітний період студент повинен рознести у відповідні регістри обліку. В курсовій роботі регістрами обліку повинні виступати Журнали, включаючи відомості до них.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Журнал № 1 Для обліку грошових коштів, ведеться за кредитом рахунків 30, 31, 33 Журнал № 2 Для обліку довгострокових та короткострокових банківських позик, ведеться за кредитом рах. 50, 60 Журнал № 3 Для загального обліку розрахунків, довгострокових та короткострокових зобов'язань, ведеться за кредитом рахунків 16, 17, 34, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69 Журнал № 4 Для обліку необоротних активів та фінансових інвестицій, ведеться за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 35 Журнал № 5 Для обліку витрат Журнал № 6 для обліку доходів та результатів діяльності, ведеться за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79 Журнал № 7 для обліку власного капіталу та забезпечення зобов'язань, ведеться за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Відомість 8 Позабалансового обліку

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Головна книга та оборотно-сальдова відомість складається на підставі складених журналів (відомостей) і підшивається у встановленому порядку.

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

На підставі регістрів обліку, Головної книги, оборотно-сальдової відомості необхідно заповнити таку звітність : Баланс підприємства (ф. 1); Звіт про фінансові результати (ф. 2); Звіт про рух грошових коштів (ф. 3); Звіт про власний капітал (ф. 4); Примітки до річної фінансової звітності (ф. 5); Звітність до Пенсійного фонду; Декларація з податку на прибуток; Податкова декларація з податку на додану вартість

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Однак, якщо інформація про обраний вами об’єкт бухгалтерського обліку не наводиться в тій чи іншій формі, то її можна не заповнювати, УЗГОДИВШИ ЦЕ З КЕРІВНИКОМ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

Матеріали роботи повинні підшиватись у наступному порядку: Титульна сторінка Бланк рецензії За тверджений керівником план курсової роботи Зміст курсової роботи (обов’язково зазначити сторінки до кожного пункту плану) Вступ Теоретична частина (РОЗДІЛ 1) Практична частина (Розділ 2) Висновки Список використаної літератури Додатки

Изображение слайда
1/1
26

Последний слайд презентации: 1 Теоретична частина курсової роботи: Останній термін здачі курсової роботи з “Фінансового обліку 2” 15 грудня 2012 року до 14-00

Изображение слайда
1/1