Презентация на тему: 1 Обробка графічної та текстової інформації Викладач: ПРОФЕСОР ДОБРИНІН

Реклама. Продолжение ниже
1 Обробка графічної та текстової інформації Викладач: ПРОФЕСОР ДОБРИНІН
1 Обробка графічної та текстової інформації Викладач: ПРОФЕСОР ДОБРИНІН
Лекція 1
Динамика розвитку інформаційних комп ’ ютерних технологій
1 Обробка графічної та текстової інформації Викладач: ПРОФЕСОР ДОБРИНІН
В результаті вивчення дисципліни навчаємі мають :
В результаті вивчення дисципліни навчаємі мають : :
Тематика занят ь з дисципліни
Тематика занят ь з дисципліни
Тематика занят ь з дисципліни
Рекомендуєма література
Рекомендуєма література
Лекція 1
Терміни і визначення
Терміни і визначення
Класифікація документів
Класифікація документів
Класифікація документів
Комп ’ ютерна обробка текстових документів
Комп ’ ютерна обробка текстових документів
Комп ’ ютерна обробка текстових документів
Комп ’ ютерна обробка текстових документів
Комп ’ ютерна обробка текстових документів
Код А SCII
Код А SCII
Лекція 1
Нормативно-технічна документація зі стандартизації
Нормативно-технічна документація зі стандартизації
Нормативно-технічна документація зі стандартизації
Приклади стандартів ДСТУ
Лекція 1
Единая Система Конструкторской Документации
Единая Система Конструкторской Документации
Единая Система Конструкторской Документации
1 Обробка графічної та текстової інформації Викладач: ПРОФЕСОР ДОБРИНІН
Примеры стандартов ЕСКД
Лекция 1
Примеры стандартов ЕСПД
Единая Система Программной Документации
ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85)
ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85)
Пример фрагмента схем ы данных
ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85)
Пример схем ы программы
ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85)
ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85)
ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85)
ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85)
1/48
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 98)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2300 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

1 Обробка графічної та текстової інформації Викладач: ПРОФЕСОР ДОБРИНІН СТАНІСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ ХНУ ім. В.Н. Каразіна Факультет комп ’ ютерных наук Кафедра теоретичної та прикладної системотехніки к. 319

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

2 ЛЕКЦІЯ 1 Предмет і задачі навчальної дисципліни. Сутність комп ’ ютерної обробки текстової інформації Зміст: 1 Предмет, задачі і структура навчальної дисципліни «Обробка графічної та текстової інформації» 2 Текстові документи, особливості їх комп ’ ютерної обр о бки 3 Стандартизація в процесі обробки інформації Обробка графічної і текстової інформації

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Лекція 1

3 Лекція 1 1 Предмет, задачі і структура навчальної дисципліни «Обробка графічної і текстової інформації"

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4: Динамика розвитку інформаційних комп ’ ютерних технологій

4 Динамика розвитку інформаційних комп ’ ютерних технологій кожні 1,5 роки у 2 рази підвищуються основні технічні характеристики апаратних засобів; кожні 2-3 роки змінюється покоління програмного забезпечення; кожні 5-7 років змінюється система стандартів та інтерфейсів; щорічно у світі видається близько 15 тисяч найменувань комп ’ ютерної літератури; комп ’ ютерна література оновлюється практично кожні 2 роки.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
5

Слайд 5

5 2 семестр – 32 години, з них: лекцій – 8 годин; лабораторних робіт – 24 години. Звітність з дисципліни: – звіт з кожної лабораторної роботи; – підсумковий письмовий залік. Обробка графічної та текстової інформації

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: В результаті вивчення дисципліни навчаємі мають :

6 В результаті вивчення дисципліни навчаємі мають : ЗНАТИ: особливості обробки текстової і графічної інформації; основні положення Державних стандартів, що визначають процес обробки інформації; види і особливості текстових редакторів і процесорів; види і особливості табличних процесорів; види комп ’ ютерної граф іки ; основні формати текстових і графічних файлів; основні кольорові моделі, що використовуються під час комп ’ ютерної обробки; склад і особливості використання програм для обробки текстової і графічної інформації з стандартного набору Microsoft Office.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: В результаті вивчення дисципліни навчаємі мають : :

7 В результаті вивчення дисципліни навчаємі мають : : ВМІТИ: створювати, редагувати і форматувати текстові, табличні і графічні документи за допомогою текстового процесора Microsoft Word ; створювати, редагувати і форматувати текстові, табличні і графічні документы за допомогою табличного процесора Microsoft Excel ; створювати і редагувати науково-технічні презентації засобами редактора Power Point; оформляти довільні науково-технічні документи у відповідності до вимог Державних стандартів України. БУТИ ОЗНАЙОМЛЕНИМИ: з основними типамии графічних редакторів для обробки растрових і векторних зображень; з сутністю додрукової підготовки графічних зображень; з засобами відображенння і друку текстової і графічної інформації.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Тематика занят ь з дисципліни

8 Тематика занят ь з дисципліни ЛЕКЦІЯ 1 Предмет і задачі навчальної дисципліни. Сутність комп ’ ютерної обробки текстової інформації ЛЕКЦІЯ 2 Правила виконання і оформлення текстових документів ЛЕКЦІЯ 3 К омп ’ ютерна обробка графічної інформації ЛЕКЦІЯ 4 Особливості додрукової підготовки графічної інформації

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Тематика занят ь з дисципліни

9 Тематика занят ь з дисципліни ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1 Створення документів за допомогою текстового процесора Writer оф існого пакету OpenOffice. org ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2 Робота з шаблонами, стилями, рисунками, текстовими ефектами та таблицями в Writer офісного пакету OpenOffice. org ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3 Основи роботи з програмами векторної графіки Draw та презентації Impress офісного пакету OpenOffice. org

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Тематика занят ь з дисципліни

10 Тематика занят ь з дисципліни ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4 Основи роботи з процесором електронних таблиць Calc офісного пакету OpenOffice. org ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5 Вставка графічних документів і обробка статистичних функцій в Calc офісного пакету OpenOffice. org ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6 Основи роботи з базою даних Base офісного пакету OpenOffice. org

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Рекомендуєма література

11 Рекомендуєма література Основна 1 Добринін С.В. Обробка графічної та текстової інформації. – Х.: ХНУ, 2010. 2 Бибик С.П., Сюта Г.М. Ділові документи та правові папери. – Х.: Фоліо, 2006. 3 Глушков С.В., Сурядный А.С. ПК для студента. – Х.: Фолио, 2007. 4 Дорош А.К., Ткаченко В.П., Челомбітько В.Ф. Обробка текстової інформації у видавничих системах. Частина 1. Теоретичні основи обробки текстової інформації: Навчальний посібник. – Х.: Компанія СМІТ, 2007. 5 Глушков С.В. и др. Компьютерная графика. – Х.: Фолио, 2006. 6 Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. 7 Сагман С. Microsoft Office для Windows / Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2004. 8 ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. – К.: Держстандарт України, 1995. 9 ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. Межгосударственный стандарт. – К.: Госстандарт Украины, 1996.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Рекомендуєма література

12 Рекомендуєма література Додаткова 1 Сава В. І. Основи техніки творення книги. – Львів: Каменяр, 2000. 2 Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная графика. – СПб.: Питер, 2003. 3 Лядецький М.М., Хавронюк М.І. Типові договори, контракти, статути. – К.: Атіка, 2003. 4 Microsoft Word 2003. Русская версия. Практическое пособие. Серия «Шаг за шагом» / Пер. с англ. – М.: С П ЭКОМ, 2005. 5 Microsoft Excel 2003. Русская версия. Практическое пособие. Серия «Шаг за шагом» / Пер. с англ. – М.: Изд. СП ЭКОМ, 2006. 6 Microsoft Power Point 2003. Русская версия. Практическое пособие. Серия «Шаг за шагом» / Пер. с англ. – М.: СП ЭКОМ, 2006. 7 ДСТУ ГОСТ 7.22:2004. Стандарты в сфере информации, библиотечного и издательского дела. – К.: Госстандарт Украины, 2004. 8 ДСТУ 4163-2003. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. – К.: Держстандарт України, 2003.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Лекція 1

13 Лекція 1 2 Текстові документи, особливості їх комп ’ ютерної обробки

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: Терміни і визначення

14 Терміни і визначення І НФОРМАЦіЯ 1. Відомості про оточуючий світ і процеси, що протікають у ньому, які сприймаються людиною або спеціальним пристроєм. 2. Відомості, що сповіщають про положення справ, про стан чогось. ІНФОРМАЦІЯ [від лат. informatio – роз ’ яснення, виклад ], – відомості, що передаються людьми усним, письмовим або іншим способом (за допомогою умовних сигналів, технічних засобів тощо); З середини 20 c торіччя ІНФОРМАЦ І Я - загальнонаукове поняття, що передбачає обмін відомостями між людьми, людиною та автоматом тощо; одне з основних понять кібернетики.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Терміни і визначення

15 Терміни і визначення Якщо інформація якимсь чином зафиксована і є можливість її зчитувати повторно,то таке джерело представляє собою документ. Термін « документ » [від лат. documentum - доказ, повчальний приклад ] був введений до російської мови Петром I, який переклав це слово як «письмове свідоцтво» і до документів спочатку зараховувались різні ділові папери, що мають юридичну силу. З розвитком техніки документами стали вважати усю друковану інформацію: книги, журналы, брошури тощо. У даний час під документом розуміють будь-який матеріальний носій з зафіксованою на ньому інформацією.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Класифікація документів

16 Класифікація документів За специалізацією: загальні; з адміністративних питань; спеціалізовані: фінансові, комерційні і т.ін. За призначенням: организаційні; розпорядчі; інформаційні; колегіальних органів. За походженням: внутрішні; зовнішні. За напрямом: вхідні; вихідні.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Класифікація документів

17 Класифікація документів За джерелами походження: первинні; вторинні. За формою: стандартні; індивідуальні; Інформаційні. За технікою виготовлення: рукописні; створені механічним способом (машинописні, типографські, принтерні, ксероксні і т.п. ). За таємністю: не для друку; для службового користування; таємні; цілком таємні.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Класифікація документів

18 Класифікація документів За термінами виконання: звичайні безстрокові; дуже термінові; термінові. За складністю: односкладні; складні. За стадіями створення: оригінали; копії. За термінами зберігання: постійного зберігання; тривалого зберігання (больше 10 років); тимчасового зберігання (до 10 років).

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Комп ’ ютерна обробка текстових документів

19 Комп ’ ютерна обробка текстових документів Комп ’ ютерна обробка текстової інформації зводиться до наступних трьох основних этапів обробки документів: - введення; - редагування і форматування; - збереження і вивід до друку.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Комп ’ ютерна обробка текстових документів

20 Комп ’ ютерна обробка текстових документів Введення тексту м оже здійснюватися кількома різними способами: - набором тексту за допомогою клавіатури; - переводом паперових документів до електронної форми; - голосовим введенням; - рукописним введенням.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Комп ’ ютерна обробка текстових документів

21 Комп ’ ютерна обробка текстових документів

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22: Комп ’ ютерна обробка текстових документів

22 Комп ’ ютерна обробка текстових документів Під редагуванням мають на увазі зміну змісту набраного тексту, видалення помилкових символів і граматичних помилок, вставка необхідних текстових масивів. Форматування – операції, пов'язані в основному зі зміною параметрів шрифту і абзаців, тобто з надаванням текстові такого зовнішнього вигляду, який вимагається. Розрізняють текстові редактори (операції редагування) і текстові процесори (операції редагування та форматування).

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Комп ’ ютерна обробка текстових документів

23 Комп ’ ютерна обробка текстових документів Основні формати, що використовуються під час створення і передачі текстових файлів: А SCII – ( American Standard Code for Information Interchange ), RTF - ( Rich Text Format ), DOC, DOCX, ТХТ, HTML, PDF – ( Portable Document Format ), DjVu

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: Код А SCII

24 Код А SCII Вид першої половини базової таблиці кодування ASCII з нумерацією рядків і стовпців у шістнадцятковому коді

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Код А SCII

25 Код А SCII Вид другої половини базової таблиці кодування ASCII

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Лекція 1

26 Лекція 1 3 Стандартизація в процесі обробки інформації

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: Нормативно-технічна документація зі стандартизації

27 Нормативно-технічна документація зі стандартизації Стандарт – затверджений нормативний документ, в якому встановлені для загального і багатократного використання правила, вимоги, загальні принципи або характеристики, що стосуються різних видів діяльності або їх результатів. Забезпечує досягнення оптимального ступеня впорядкування у визначеній галузі.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Нормативно-технічна документація зі стандартизації

28 Нормативно-технічна документація зі стандартизації В національній системі стандартизації України застосовуються наступні основні керівні нормативні документи ( КНД ): державні стандарти України – ДСТУ; галузеві стандарти України – ГСТУ. стандарти науково-технічних та інженерних товариств і союзів України – СТТУ. технічні умови України – ТУ У; стандарти підприємств - СП. До державних стандартів прирівнюються: державні будівельні норми і правила – ДБН. державні класифікатори техніко-економічної і соціальної інформації – ДК.

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: Нормативно-технічна документація зі стандартизації

29 Нормативно-технічна документація зі стандартизації За спеціальними рішеннями в системі КНД України можуть використовуватися також стандарти міжнародних організацій і національні стандарти провідних країн: міжнародні стандарти (ISO); стандарти міжнародної електротехнічної комісії (IEC); публікації Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML); законодавчі документи Європейського союзу (ECD) та європейські стандарти (Е); національні стандарти Великої Британії (BS), Німеччини (DIN), Франції (NF) та ін. Як державні стандарти України використовуються також міждержавні стандарти колишнього СРСР– ГОСТ. Республиканскі стандарти колишньої УРСР застосовують у якості державних стандартів України до їх заміни або відміни.

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: Приклади стандартів ДСТУ

30 Приклади стандартів ДСТУ ДСТУ 3281- 95. Порядок розробки міждержавних стандартів. ДСТУ 4163 - 2003. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. ДСТУ 3008 - 95. Документація. Звіти в галузі науки і техніки. Структура і правила оформления. ДСТУ ГОСТ 7.22:2004. Стандарти в галузі інформації, бібліотечної та видавничої справи. ДСТУ 3145 - 95. Коди и кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги. ДСТУ ISO/IEC 2382-15:2005.   Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 15. Мови програмування.

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31: Лекція 1

31 Лекція 1 3.1 Стандартизація при виконанні конструкторських документів Забезпечується застосуванням: 1 ДСТУ 3321- 96. Система конструкторської документації. Терміни і визначення основних понять. 2 Комплекса стандартів ЕСКД.

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32: Единая Система Конструкторской Документации

32 Единая Система Конструкторской Документации ЄДИНА СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ЕСКД) Unified system for design documentation ЕСКД - комплекс стандартів, що встановлюють взаємопов ’ язані норми і правила з розробки, оформлення і обігу конструкторської документації, яка розробляється і застосовується на усіх стадіях життєвого циклу виробу (при проектуванні, виготовленні, експлуатації, ремонт і та ін.).

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33: Единая Система Конструкторской Документации

33 Единая Система Конструкторской Документации Встановлені стандартами ЕСКД норми і правила з розробки, оформлення та обігу документації розповсюджуються на таку документацію: 1) усі види конструкторських документів; 2) обліково-регістраційну документацію для конструкторських документів; 3) документацію з внесення змін до конструкторських документів; 4) нормативно-технічну, технологічну, програмну документацію, а також науково-технічну та навчальну літературу.

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34: Единая Система Конструкторской Документации

34 Единая Система Конструкторской Документации Обозначение стандарта ЕСКД состоит из : - индекса категории стандарта - ГОСТ; - цифры 2, присвоенной комплексу стандартов ЕСКД; - цифры (после точки), обозначающей номер группы стандартов в соответствии с таблицей; - двузначного числа, определяющего порядковый номер стандарта в данной группе; - двух последних цифр (после тире), указывающих две последние цифры года утверждения стандарта. Пример обозначения стандарта "ЕСКД. Правила внесения изменений" ( ГОСТ 2.503 ). ГОСТ 2. 5 03 - 90 Индекс категории стандарта Номер комплекса стандартов Номер группы стандартов в соответствии с таблицей настоящего стандарта Порядковый номер стандарта в группе Две последние цифры года утверждения стандарта

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35

35 Номер группы Наименование классификационной группы стандартов 0 Общие положения 1 Основные положения 2 Классификация и обозначение изделий и конструкторских документов 3 Общие правила выполнения чертежей 4 Правила выполнения чертежей различных изделий 5 Правила изменения и обращения конструкторской документации 6 Правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации 7 Правила выполнения схем 8 Правила выполнения документов при макетном методе проектирования 9 Прочие стандарты Единая Система Конструкторской Документации

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36: Примеры стандартов ЕСКД

36 Примеры стандартов ЕСКД ГОСТ 2.001—93 ЕСКД. Общие положения ГОСТ 2.102—68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов ГОСТ 2.103—68 ЕСКД. Стадии разработки ГОСТ 2.105—95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам ГОСТ 2.106—96 ЕСКД. Текстовые документы ГОСТ 2.109—73 ЕСКД. Основные требования к чертежам ГОСТ 2.301—68 ЕСКД. Форматы ГОСТ 2.302—68 ЕСКД. Масштабы ГОСТ 2.303—68 ЕСКД. Линии ГОСТ 2.304—81 ЕСКД. Шрифты чертежные ГОСТ 2.305—68 ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.306—68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах ГОСТ 2.307—68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.309—73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37: Лекция 1

37 Лекция 1 3.2 Стандартизація при виконанні схем алгоритмів и програм Забезпечується застосуванням: Комплекса стандартів ЕСПД

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38: Примеры стандартов ЕСПД

38 Примеры стандартов ЕСПД ГОСТ 19.001-77 ЕСПД. Общие положения. ГОСТ 19.004-80 ЕСПД. Термины и определения. ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов. ГОСТ 19.102-77 ЕСПД. Стадии разработки. ГОСТ 19.103-77 ЕСПД. Обозначение программ и программных документов. ГОСТ 19.104-78 ЕСПД. Основные надписи. Требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 19. 201 -78 ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 19. 201 -78 ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 19. 201 -78 ЕСПД. Формуляр. Требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 19. 201 -78 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 19.701-90 ( ISO 5807-85) ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ данных и систем.

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39: Единая Система Программной Документации

39 Единая Система Программной Документации ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85) СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ, ПРОГРАММ, ДАННЫХ И СИСТЕМ Дата введения 01.01.92 Настоящий стандарт распространяется на условные обозначения (символы) в схемах алгоритмов, программ, данных и систем и устанавливает правила выполнения схем, используемых для отображения различных видов задач обработки данных и средств их решения.

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40: ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85)

40 ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85) В настоящем стандарте определены символы, предназначенные для использования в документации по обработке данных, и приведено руководство по условным обозначениям для применения их в: 1) схемах данных; 2) схемах программ; 3) схемах работы системы; 4) схемах взаимодействия программ; 5) схемах ресурсов системы. схема — графическое представление, в котором используются символы для отображения операций, данных, потока, оборудования и т.д.

Изображение слайда
1/1
41

Слайд 41: ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85)

41 ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85) Схемы данных отображают путь данных при решении задач и определяют этапы обработки, а также различные применяемые носители данных. Схема данных состоит из: символов данных (символы данных могут также указывать вид носителя данных); символов процесса, который следует выполнить над данными (символы процесса могут также указывать функции, выполняемые вычислительной машиной); символов линий, указывающих потоки данных между процессами и (или) носителями данных; специальных символов, используемых для облегчения написания и чтения схемы.

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42: Пример фрагмента схем ы данных

42 Пример фрагмента схем ы данных

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
43

Слайд 43: ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85)

43 Схемы программ отображают последовательность операций в программе. Схема программы состоит из: символов процесса, указывающих фактические операции обработки данных (включая символы, определяющие путь, которого следует придерживаться с учетом логических условий); символов линий, указывающих поток управления; специальных символов, используемых для облегчения написания и чтения схемы. ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85)

Изображение слайда
1/1
44

Слайд 44: Пример схем ы программы

44 Пример схем ы программы

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
45

Слайд 45: ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85)

45 ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85) Схемы работы системы отображают управление операциями и поток данных в системе. Схема работы системы состоит из: символов данных, указывающих на наличие данных (символы данных могут также указывать вид носителя данных); символов процесса, указывающих операции, которые следует выполнить над данными, а также определяющих логический путь, которого следует придерживаться; имволов линий, указывающих потоки данных между процессами и (или) носителями данных, а также лоток управления между процессами; специальных символов, используемых для облегчения написания и чтения блок-схемы.

Изображение слайда
1/1
46

Слайд 46: ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85)

46 ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85) Схемы взаимодействия программ отображают путь активаций программ и взаимодействий с соответствующими данными. Каждая программа в схеме взаимодействия программ показывается только один раз (в схеме работы системы программа может изображаться более чем в одном потоке управления). Схемы ресурсов системы отображают конфигурацию блоков данных и обрабатывающих блоков, которая требуется для решения задачи или набора задач.

Изображение слайда
1/1
47

Слайд 47: ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85)

47 ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85) Символ Наименов. Символ Наименов. Данные Решение Процесс Паралельные действия Предопредел. процесс Граница цикла Подготовка ПРИМЕНЕНИЕ СИМВОЛОВ ДАННЫХ И ПРОЦЕССА

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/9
48

Последний слайд презентации: 1 Обробка графічної та текстової інформації Викладач: ПРОФЕСОР ДОБРИНІН: ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85)

48 ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-85) ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ Символ Наименов. Символ Наименов. Линия Коментарий Пунктирная линия Соединитель Пропуск Терминатор

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/7
Реклама. Продолжение ниже