Презентация на тему: 1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий

Реклама. Продолжение ниже
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
Увага!
4. 3. План рахунків бухгалтерського обліку
План рахунків бухгалтерського обліку
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
Структура коду рахунку бухгалтерського обліку
Приклад
Активи
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
Пасиви
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
Доходи, витрати і фінансові результати
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
4.4. Відображення операцій на рахунках способом подвійного запису
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
Увага!
Порядок формування кореспонденції рахунків
Приклад
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
Обов’язкові складові запису господарської операції в обліку (навчальна мета)
Приклад
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
Проводка
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий
Проводка
Постулати подвійного запису Л. Пачолі (1494 р.)
1/45
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 55)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (706 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий оборот Кредитовий оборот Сальдо кінцеве ( s ″)

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

2 Назва пасивного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий оборот Кредитовий оборот Сальдо кінцеве ( s ″)

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

3 ПОЧАТКОВИЙ БАЛАНС Актив Сума Пасив Сума статті (рахунки) ______________________________________________ _______________________ …….……. …………. …………. статті (рахунки) _________________________ __________________________________________________ ……………. ……………. ……………. Д Активні рахунки К Система рахунків бухгалтерського обліку Д Пасивні рахунки К ДО КО ДО КО ЗАКЛЮЧНИЙ БАЛАНС Актив Сума Пасив Сума статті (рахунки) ______________________________________________ _______________________ …………. …………. ………….. статті (рахунки) ________________________ ________________________________________________ …………. …………......................... Передача інформації про залишки (сальдо) на початок звітного періоду Процес передачі даних від початкового до заключного балансу Передача інформації про залишки (сальдо) на кінець звітного періоду

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

4 Назва рахунку доходів Д é бет Кр é дит Рахунки доходів мають ознаки пасивних рахунків, але оскільки доходи в балансі не відображаються, то такі рахунки не мають залишків, а їх обороти завжди співпадають Дебетовий оборот Кредитовий оборот

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

5 Назва рахунку витрат Д é бет Кр é дит Рахунки витрат мають ознаки активних рахунків, але оскільки витрати в балансі не відображаються, то такі рахунки не мають залишків, а їх обороти завжди співпадають Дебетовий оборот Кредитовий оборот

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Увага!

В бухгалтерському обліку термін «рахунок» має слова-омоніми, тобто слова, які однаково пишуться та вимовляються, але мають різні значення. Рахунками також називають: бухгалтерський документ, який одне підприємство (постачальник) виставляє іншому підприємству (покупцю) для оплати товарів або послуг на основі укладеного договору; рахунок в банку, де підприємство зберігає свої гроші (наприклад, поточний рахунок). 6

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: 4. 3. План рахунків бухгалтерського обліку

7

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: План рахунків бухгалтерського обліку

є переліком рахунків, що відображає всебічне систематизоване групування необхідної інформації про господарську діяльність підприємства ( План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція щодо його застосування)

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Номер класу Назва класу Рахунки, пред-ставлені в класі Форми звітності Клас 1 Необоротні активи Активні Форма 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» Клас 2 Запаси Клас 3 Кошти, розрахунки та інші активи Клас 4 Власний кап і тал та забезпечення зобо в ’ язань Пасивні Клас 5 Довгострокові зобов’язання Клас 6 Поточні зобов'язання Клас 7 Доходи і результати діяльності Рахунки доходів Ф орма 2 « Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» Клас 8 Витрати за елементами Рахунки витрат Клас 9 Витрати діяльності Клас 0 Позабалансові рахунки Позабалансові Примітки

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Структура коду рахунку бухгалтерського обліку

клас рахунку номер синтетичного рахунку н омер субрахунку

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Приклад

201 «Сировина і матеріали» Клас 2 «Запаси» Рахунок 20 «Виробничі запаси» 201 «Сировина і матеріали» Приклад

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Активи

12 Клас 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 10 «Основні засоби» ____ Земельні ділянки ____ Капітальні витрати на поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи) ____ Будинки та споруди ____ Машини та обладнання ____ Транспортні засоби ____ Інструменти, прилади та інвентар ____ Тварини (не пов’язані з сільськогосподарською діяльністю) ____ Багаторічні насадження (не пов’язані з сільськогосподарською діяльністю) ____ Інші основні засоби

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

11 «Інші необоротні матеріальні активи» ____ Бібліотечні фонди ____ Малоцінні необоротні матеріальні активи (зокрема, спеціальні інструменти і спеціальні пристосування ) ____ Тимчасові ( нетитульні ) споруди ____ Природні ресурси ( для наступного видобутку ( нафти, газу тощо )) ____ Інвентарна тара ____ Предмети прокату ____ Інші необоротні матеріальні активи 12 « Нематері-альні активи» ____ Права користування природними ресурсами ____ Права користування майном ____ Права на комерційні позначення ____ Права на об'єкти промислової власності ____ Авторські права ____ Інші нематеріальні активи 13

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 131 "Знос основних засобів" 132 " Знос інших необоротних матеріальних активів " 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів» 134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів» 135 «Знос інвестиційної нерухомості» 15 « Капітальні інвестиції» ____ Капітальне будівництво ____ Придбання (виготовлення) основних засобів ____ Придбання ( виготовлення ) інших необоротних матеріальних активів ____ Придбання (створення) нематеріальних активів ____ Придбання(вирощування ) довгострокових біологічних активів ____ Довгострокові фінансові інвестиції ____ Довгострокові біологічні активи ____ Довгострокова дебіторська заборгованість ____ Гудвіл 14

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Клас 2. ЗАПАСИ 20 «Виробничі запаси» 201 «Сировина й матеріали» Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 203 «Паливо» Тара й тарні матеріали 205 «Будівельні матеріали» 207 «Запасні частини» Матеріали сільськогосподарського призначення Інші матеріали ____ Поточні біологічні активи 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 23 «Виробництво» 15

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

24 «Брак у виробництві» ____ Напівфабрикати 26 «Готова продукція» ____ Продукція сільськогосподарського виробництва 28 «Товари» Клас 3. КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ 30 «Каса « Готівка в касі підприємства 31 «Рахунки в банках» Поточні та інші рахунки в банках в національній та іноземній валюті ____ Інші кошти ____ Грошові документи ____ Грошові кошти в дорозі ____ Електронні гроші

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

____ Короткострокові векселі одержані ____ Поточні фінансові інвестиції 36 « Розрахунки з покупцями та замовниками » 37 «Розрахунки з різними дебіторами» ____ Розрахунки за виданими авансами 372 «Розрахунки з підзвітними особами» ____ Розрахунки за нарахованими доходами ____ Розрахунки за претензіями ____ Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків ____ Розрахунки з іншими дебіторами 39 «Витрати майбутніх періодів» 17

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Пасиви

18 Клас 4. ВЛАСНИЙ КАП І ТАЛ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБО В ’ ЯЗАНЬ 40 « Зареєстро-ваний (пайовий) капітал» 401 «Статутний капітал» ____ Пайовий капітал ____ Інший зареєстрований капітал ____ Внески до незареєстрованого статутного капіталу ____ Капітал у дооцінках ____ Дооцінка (уцінка) основних засобів ____ Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів ____ Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів ____ Інший капітал у дооцінках ____ Додатковий капітал ____ Емісійний дохід ____ Інший вкладений капітал ____ Накопичені курсові різниці ____ Безоплатно одержані необоротні активи ____ Інший додатковий капітал 43 «Резервний капітал»

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки*) « ____ Вилучений капітал* ____ Неоплачений капітал* ____ Забезпечення майбутніх витрат і платежів ____ Забезпечення виплат відпусток ____ Додаткове пенсійне забезпечення ____ Забезпечення гарантійних зобов'язань ____ Забезпечення інших витрат і платежів ____ Забезпечення призового фонду (резерв виплат) ____ Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї ____ Забезпечення матеріального заохочення ____ Забезпечення відновлення земельних ділянок ____ Цільове фінансування і цільові надходження ____ Кошти, вивільнені від оподаткування ____ Кошти з бюджету та державних цільових фондів ____ Благодійна допомога ____ Інші кошти цільового фінансування ____ Страхові резерви Для підприємств-страховиків 19

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Клас 5. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 50 «Довгострокові позики» ____ Довгострокові векселі видані ____ Довгострокові зобов'язання за облігаціями ____ Довгострокові зобов'язання з оренди ____ Інші довгострокові зобов'язання Клас 6. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 60 «Короткострокові позики» ____ Короткострокові векселі видані 63 « Розрахунки з постачальниками та підрядниками » 64 « Розрахунки за податками й платежами» ____ Розрахунки за страхуванням 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» ____ Розрахунки з учасниками 20

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Доходи, витрати і фінансові результати

68 « Розрахунки за іншими операціями» ____ Розрахунки за авансами одержаними ____ Внутрішні розрахунки ____ Внутрішньогосподарські розрахунки ____ Розрахунки за нарахованими відсотками 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 69 «Доходи майбутніх періодів» 21 Доходи, витрати і фінансові результати Клас 7. ДОХОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 70 «Доходи від реалізації» ____ Інший операційний дохід ____ Дохід від участі в капіталі ____ Інші фінансові доходи ____ Інші доходи 79 «Фінансові результати»

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

22 Клас 8. ВИТРАТИ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ 801 "Витрати сировини й матеріалів" 802 "Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів" 803 "Витрати палива й енергії" 804 "Витрати тари й тарних матеріалів" 805 "Витрати будівельних матеріалів" 806 "Витрати запасних частин" 807 "Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення" 808 "Витрати товарів" 809 "Інші матеріальні витрати"

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

23 Клас 9. ВИТРАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 90 «Собівартість реалізації» 91«Загальновиробничі витрати» 92«Адміністративні витрати» 93 «Витрати на збут» ____ Інші витрати операційної діяльності ____ Фінансові витрати ____ Втрати від участі в капіталі ____ Інші витрати 98 «Податок на прибуток»

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Клас 0. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ 01 "Орендовані необоротні активи" 02 " Активи на відповідальному зберіганні " 03 "Контрактні зобов'язання" 04 " Непередбачені активи й зобов'язання " 05 " Гарантії та забезпечення надані " 06 " Гарантії та забезпечення отримані " 07 "Списані активи" 08 "Бланки суворого обліку" 09 " Амортизаційні відрахування "

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: 4.4. Відображення операцій на рахунках способом подвійного запису

25

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

26 СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Спостереження Вимірювання Реєстрація Узагальнення Етапи облікового процесу документування баланс оцінка є диний грошовий вимірник п ервинні документи рахунки подвійний запис

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: Увага!

всі господарські операції підлягають відображенню в бухгалтерському обліку на момент їх здійснення або безпосередньо після цього; на кожному рахунку бухгалтерського обліку господарські операції відображаються за датою їх здійсненням у календарній послідовності. Таке групування операцій на рахунках має назву хронологічного запису ; реєстрація господарських операцій на рахунках проводиться тільки на підставі первинних документів – без підтверджуючого документу не повинен здійснюватися жоден запис на рахунках.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Порядок формування кореспонденції рахунків

1 Виділяємо зміст та сутність господарської операції 2 Визначаємо, які об’єкти бухгалтерського обліку були задіяні в операції 3 Визначаємо, на яких рахунках (шифр та назва) відображаються виділені об’єкти 4 Визначимо, до якого виду об’єктів бухгалтерського обліку належать дані об’єкти 5 Визначаємо, які зміни відбулись з кожним із визначених об’єктів 6 Визначаємо, на якій стороні відповідних рахунків відобража-ється така зміна об’єкта 7 Зазначаємо кореспонденцію рахунків

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: Приклад

1 Виділяємо зміст та сутність господарської операції Підприємство 24 вересня ц.р. придбало борошно, за яке розрахувалось готівкою в сумі 1000 грн. 2 Визначаємо, які об’єкти бухгал-терського обліку були задіяні 3 Визначаємо, на яких рахунках (шифр та назва) відображаються виділені об’єкти 4 Визначимо, до якого виду об’єктів бухгалтерського обліку належать дані об’єкти 5 Визначаємо, які зміни відбулись з кожним із визначених об’єктів 6 Визначаємо, на якій стороні відповідних рахунків відобража-ється така зміна об’єкта 7 Зазначаємо кореспонденцію рахунків

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30

30 t (час) + + – гроші борошно – Поточний момент Підприємство придбало борошно, за яке розрахувалось готівкою в сумі 1000 грн.

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31

31 t (час) Д Д К гроші борошно К Поточний момент Підприємство придбало борошно, за яке розрахувалось готівкою в сумі 1000 грн.

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32: Обов’язкові складові запису господарської операції в обліку (навчальна мета)

номер проводки; дата, коли відбулася операція; кореспонденція рахунків; грошова сума; номер і назва документа, який підтверджує операцію.

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33: Приклад

1. 24 вересня 2013 р. Д 20 К 30 1000 грн. (Видатковий касовий ордер № 25, накладна № 34)

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
35

Слайд 35

1 Виділяємо зміст та сутність господарської операції 2 Визначаємо, які об’єкти бухгал-терського обліку були задіяні 3 Визначаємо, на яких рахунках (шифр та назва) відображаються виділені об’єкти 4 Визначимо, до якого виду об’єктів бухгалтерського обліку належать дані об’єкти 5 Визначаємо, які зміни відбулись з кожним із визначених об’єктів 6 Визначаємо, на якій стороні відповідних рахунків відобража-ється така зміна об’єкта 7 Зазначаємо кореспонденцію рахунків

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36

36 t (час) + + – каса розрахунки з підзвітною особою – Поточний момент Видано з каси Петрову П.В. 100 грн. на господарські потреби

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37

37 t (час) Д Д К каса К Поточний момент Видано з каси Петрову П.В. 100 грн. на господарські потреби розрахунки з підзвітною особою

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38: Проводка

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
40

Слайд 40

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
41

Слайд 41

1 Виділяємо зміст та сутність господарської операції 2 Визначаємо, які об’єкти бухгал-терського обліку були задіяні 3 Визначаємо, на яких рахунках (шифр та назва) відображаються виділені об’єкти 4 Визначимо, до якого виду об’єктів бухгалтерського обліку належать дані об’єкти 5 Визначаємо, які зміни відбулись з кожним із визначених об’єктів 6 Визначаємо, на якій стороні відповідних рахунків відобража-ється така зміна об’єкта 7 Зазначаємо кореспонденцію рахунків

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42

42 t (час) + - Поточний момент Верстат до встановлення - + Заборгованість перед постачальником

Изображение слайда
1/1
43

Слайд 43

43 t (час) Д К Поточний момент Верстат до встановлення К Д Заборгованість перед постачальником

Изображение слайда
1/1
44

Слайд 44: Проводка

Изображение слайда
1/1
45

Последний слайд презентации: 1 Назва активного рахунку Д é бет Кр é дит Сальдо початкове ( ś ) Дебетовий: Постулати подвійного запису Л. Пачолі (1494 р.)

сума дебетових оборотів завжди тотожня сумі кредитових оборотів в одній системі рахунків сума ДО всіх рахунків = сума КО всіх рахунків сума дебетових сальдо завжди тотожня сумі кредитових сальдо в одній системі рахунків Актив = Пасиву

Изображение слайда
1/1