Презентация на тему: 1 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА Крушельницька Таїсія Анатоліївна Доктор наук державного

1 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА Крушельницька Таїсія Анатоліївна Доктор наук державного
П ОНЯТТЯ І ВИДИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Зміст
державний службовець
Державний службовець
Дія Закону поширюється на державних службовців:
Посада
Посада
А також
Класифікація державних службовців:
А також:
Керівник
керівник несе персональну відповідальність за:
Спеціаліст
Технічні виконавці
Представники влади
Державний політичний діяч
Види ДС, продовження:
Категорії
категорія "А" (вищий корпус державної служби) - посади1)
Держава характеризується ознаками, що зумовлюють виникнення державної служби:
категорія "Б" - посади:
категорія "В"
Ранги
Склад заробітної плати ДС
Адміністративно-правовий статус державного службовця
Державний службовець має право на (ст.7):
А також:
І ще:
Державний службовець зобов’язаний (ст. 8):
А також :
Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу.
Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби.
А також:
Гарантії
1/35
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 24)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (881 Кб)
1

Первый слайд презентации

1 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА Крушельницька Таїсія Анатоліївна Доктор наук державного управління, професор кафедри державного управління та митної справи

Изображение слайда
2

Слайд 2: П ОНЯТТЯ І ВИДИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Конституція України, Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII. Закон України «Про статус народного депутата України» ВР № 2810- XII від 21.11.92 Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402- VIII 2

Изображение слайда
3

Слайд 3: Зміст

Сутність категорії «державний службовець» і «посада» Класифікація державних службовців, категорії і ранги Адміністративно-правовий статус державного службовця 3

Изображение слайда
4

Слайд 4: державний службовець

В широкому розумінні – це професійний працівник будь-якої державної організації: органу, установи, підприємства, а у вузькому – це професійний працівник органів державної влади; у вузькому розумінні– це особа, яка здійснює професійну діяльність, обіймаючи посаду в державних органах і їх апараті щодо практичного виконання завдань та функцій держави і одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. 4

Изображение слайда
5

Слайд 5: Державний службовець

— це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби (ст. 1) 5

Изображение слайда
6

Слайд 6: Дія Закону поширюється на державних службовців:

1) Секретаріату Кабінету Міністрів України; 2) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 3) місцевих державних адміністрацій; 4) органів прокуратури; 5) органів військового управління; 6) закордонних дипломатичних установ України; 7) державних органів, особливості проходження державної служби в яких визначені ст. 91 цього Закону (див. нижче); 8) інших державних органів. Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/derzhavna-sluzhba/derzhavna-sluzhba-ta-derzhavniy-sluzhbovets-vimogi-novogo-zakonu/ 6

Изображение слайда
7

Слайд 7: Посада

- це визначена структурою і штатним розкладом первинна структурна одиниця державного органу і його апарата, на яку покладено нормативними актами коло службових повноважень (ч. 1 ст. 2 ЗУ “Про державну службу”). 7

Изображение слайда
8

Слайд 8: Посада

є первинним, неподільним компонентом управлінської структури, деякою мірою відособленим; її можна розглядати як мінімальну межу диференціації управлінських функцій і як засіб стабілізації, формалізації діяльності службовця. найпростіша клітина апарату, призначена для одного робітника, що визначає його місце і роль в управлінському ансамблі; це стабільний комплекс прав і обов’язків, орієнтований на одну людину; 8

Изображение слайда
9

Слайд 9: А також

Утворюється в розпорядницькому порядку. Правовими актами компетентного органу визначається її назва, місце в службовій ієрархії (тобто визначення тим, кому підпорядкована, хто їй підпорядкований), порядок заміщення; вона включається в штатний розклад і єдину номенклатуру посад; є юридичний опис соціальної позиції особи, що займає її; за допомогою посад забезпечується персоналізація державних функцій і повноважень, чіткий поділ праці в апараті органу держави, індивідуалізація відповідальності державних службовців. 9

Изображение слайда
10

Слайд 10: Класифікація державних службовців:

в залежності від принципу розподілу державної влади : державні службовці органів законодавчої, виконавчої та судової влади ; в залежності від особливостей державної служби : цивільні та мілітаризовані державні службовці ; організаційно-розпорядчих та консультативне-дорадчих функцій.) особи, що не є посадовими ; 10

Изображение слайда
11

Слайд 11: А також:

в залежності від характеру та обсягу повноважень, що визначають роль і ступінь участі державних службовців у здійсненні державно-владних повноважень: • керівники; • спеціалісти; • технічні працівники. 11

Изображение слайда
12

Слайд 12: Керівник

– це державний службовець, який займає державну посаду, пов’язану з безпосереднім здійсненням завдань та функцій державних органів. До цієї категорії державних службовців можна віднести: керівників державних органів та їх заступників; керівників структурних підрозділів та їх заступників; осіб, які наділені повноваженнями приймати рішення і давати вказівки підлеглим їм службовцям. 12

Изображение слайда
13

Слайд 13: керівник несе персональну відповідальність за:

виконання завдань і функцій державного органу, підрозділу і організацію діяльності підлеглих державних службовців; дотримання державної та службової дисципліни; дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина у сфері діяльності державного органу; якість і ефективність державної діяльності у дорученій сфері. 13

Изображение слайда
14

Слайд 14: Спеціаліст

– це державний службовець, який має необхідну професійну освіту і сприяє виконанню завдань і функцій державного органу в межах займаної посади. До цієї категорії належать державні службовці, наділені повноваженнями здійснювати державні владні функції, але не мають права здійснювати службові юридично-владні дії як засоби управління людьми. Їх повноваження пов’язані з підготовкою проектів рішень, юридичних актів, плануванням, обліком, контролем, опрацюванням питань, які вимагають спеціальних знань. 14

Изображение слайда
15

Слайд 15: Технічні виконавці

– службовці, службова діяльність яких не пов’язана з діями, що тягнуть юридичні наслідки або впливають на зміст рішень державного органу. Їх правомочність визначається завданнями забезпечення службової діяльності керівників і спеціалістів шляхом створення матеріальних, інформаційних, дорадчих та інших умов, необхідних для виконання останніми службових функцій. До них можна віднести: секретаря-референта, інженера, діловода, бухгалтера. 15

Изображение слайда
16

Слайд 16: Представники влади

- це ті державні службовці, які мають право ставити юридично-владні вимоги, давати вказівки, робити приписи та застосовувати заходи адміністративного впливу щодо органів та осіб, які не зв’язані з ними службовими відносинами і не знаходяться в їхньому підпорядкуванні, - тобто щодо так званих третіх осіб це працівники поліції та різних державних інспекцій, судово-прокурорські працівники, працівники державної податкової адміністрації тощо. 16

Изображение слайда
17

Слайд 17: Державний політичний діяч

– це особа, яка набула цього статусу в результаті обрання народом України або призначення всенародно обраними носіями влади за особливими процедурами на певний термін, приймає у межах своїх повноважень нормативні рішення, ґрунтується на власних політичних пріоритетах і несе політичну відповідальність за свою діяльність. 17

Изображение слайда
18

Слайд 18: Види ДС, продовження:

в залежності від обсягу повноважень : посадові особи ( керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення ; в залежності від категорії посади: 1-3 категорія ; в залежності від рангу: 1-9 ранг. 18

Изображение слайда
19

Слайд 19: Категорії

Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності державних службовців. 19

Изображение слайда
20

Слайд 20: категорія "А" (вищий корпус державної служби) - посади1)

Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств; керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників; керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та їх заступників; голів місцевих державних адміністрацій; керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України; 20

Изображение слайда
21

Слайд 21: Держава характеризується ознаками, що зумовлюють виникнення державної служби:

а) населення ділиться по територіальній ознаці. б) існує публічна влада. в) для утримання цієї публічної влади необхідні внески громадян – податки. г) формою вираження державної влади є право і суд, держава володіє монополією на видання законів і судочинство. д) правом застосування сили до народу для примусового виконання законів держава володіє також монопольно 21

Изображение слайда
22

Слайд 22: категорія "Б" - посади:

керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступників; керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників; заступників голів місцевих державних адміністрацій; керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників; заступників керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України; 22

Изображение слайда
23

Слайд 23: категорія "В"

інші посади державної служби, не віднесені до категорій "А" і "Б". Кількість посад державної служби категорій "А" і "Б" в державному органі повинна становити не більше третини його штатної чисельності 23

Изображение слайда
24

Слайд 24: Ранги

«Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» Постанова КМУ від 20 квітня 2016 р. № 306 Ранги присвоюються державним службовцям в індивідуальному порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи. 24

Изображение слайда
25

Слайд 25: Склад заробітної плати ДС

25

Изображение слайда
26

Слайд 26: Адміністративно-правовий статус державного службовця

складається з наступних елементів : права, обов’язки, обмеження, гарантії, заохочення, матеріальне забезпечення, пенсійне забезпечення та відповідальність. 26

Изображение слайда
27

Слайд 27: Державний службовець має право на (ст.7):

1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб; 2) чітке визначення посадових обов’язків ; 3 ) належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення; 4 ) оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу; 5) відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону; 6) професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу; 7 27

Изображение слайда
28

Слайд 28: А також:

7 ) просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; 8) участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів; 9) участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у випадках, передбачених цим Законом; 10) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності; 11) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону; 28

Изображение слайда
29

Слайд 29: І ще:

12) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом; 13) безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним державної служби, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його службової діяльності; 14) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри 29

Изображение слайда
30

Слайд 30: Державний службовець зобов’язаний (ст. 8):

дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки; 3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина; 4) з повагою ставитися до державних символів України; 5) обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації; 6) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів; 7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки; 30

Изображение слайда
31

Слайд 31: А також :

8) виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України; 9) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції; 10) запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби; 11) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності; 12) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню; 13) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом. 31

Изображение слайда
32

Слайд 32: Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу

Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які : визнані у встановленому порядку недієздатними ; мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади; у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками; в інших випадках, встановлених законодавством України. 32

Изображение слайда
33

Слайд 33: Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби

Державний службовець не має права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 ЗУ “Про боротьбу з корупцією” займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності з метою одержання за це винагороди у грошовому чи іншому вигляді, послуг, пільг; 33

Изображение слайда
34

Слайд 34: А також:

самостійно або через представника входити до складу керівних органів підприємств, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність; приймати подарунки чи послуги від фізичних і юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю. 34

Изображение слайда
35

Последний слайд презентации: 1 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА Крушельницька Таїсія Анатоліївна Доктор наук державного: Гарантії

Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати (ст. 57 нового Закону). За кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів. Відповідно до ст. 58 Закону додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші види відпусток надаються державним службовцям відповідно до закону. 35

Изображение слайда