Презентация на тему: 1 тақырып. Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері

1 тақырып. Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері
1 тақырып. Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері
1 тақырып. Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері
1 тақырып. Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері
1 тақырып. Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері
1 тақырып. Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері
1 тақырып. Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері
2 тақырып. Мемлекеттік басқару үрдісіндегі мемлекет пен қоғамның өзара байланысы
Мемлекеттік басқару әлеуметтік құбылыс ретінде
1 тақырып. Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері
1 тақырып. Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері
1 тақырып. Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері
1 тақырып. Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері
1 тақырып. Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері
3 та қырып. Мемлекеттік құрылым үлгілері мен басқару нысандары
1 тақырып. Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері
Дуалистік монархияға тән сипат ретінде монарх пен парламенттің арасында мемлекеттік биліктің ресми құқықтық бөлінуіді қарастыруға болады. Атқарушы билікті
Парламенттік монархия мемлекеттік билікті жүзеге асырудың барлық саласында монархтың мәртебесінің ресми және нақты шектелуімен ерекшеленеді. Заң шығарушы
Басқару нысаны, яғни жалпымемлекеттік билікті ұйымдастыру.
Парламенттік республикада сайланбалы заң шығарушы орган белгілі басымдылыққа ие. Үкімет парламент арқылы құрылады және соның алдында есеп береді ( Италия,
Президентік республикада заң шығарушы орган (конгресс немесе басқа атауы бар орган) жә”не атқарушы биліктің басшысы (ол мемлекеттің де басшысы) халықпен
Мемлекеттік құрылым нысандары бойынша мемлекеттер унитарлық (біртұтас) және федеративті болып бөлінеді.
Унитарлық мемлекет біртұтас мемлекеттік құрылым. Мемлекеттік биліктің тік бірыңғай жүйесі арқылы басқарылатын әкімшілік аумақтық бөліністерге ғана бөлінеді.
Федеративтік мемлекет басқа мемлекеттерден немесе мемлекеттік құрылымдардан федерация мүшелерінен (штаттардан, кантондардан, одақтас немесе автономдық
Мемлекеттік құрылымның басқа нысандарымен салыстырғанда конфедерация сирек кездессе де, маңыздыларының бірі болып табылады. Ол толығымен өз дербестігін сақтай
Мемлекеттік режим – билік басындағы топтардың, таптардың, жіктердің мемлекеттік билікті жүзеге асыру барысында қолданатын әдістері мен тәсілдерінің жиынтығын
Елдегі режим сипатына әсер ететін факторлар
Буржуазияның барлық елдерде басқарудың екі жүйесін, өз мүддесі үшін күресудің және үстемдігін қорғаудың екі әдісін қолданады:
Саяси режим
Авторитарлық режимде мемлекеттік билік күш көрсету, басу, әр адамның жүрісін қатаң бақылауға алу, азаматтардың бостандығына шек қою әдістері арқылы жүзеге
Либералды режимде мемлекеттік билік жеке адамның құқығы мен бостандығын жариялаумен қатар оны жүзеге асыру үшін өзінің барлық мүмкіншілігін қолданады. Бұл
Демократиялық құқықтық режимнің мәнісі қатаң материалдық және процесуалдық заң шеңберіндле халықтың қалыптасқан демократиялық еркін жезеге асыру.
Буржуазиялық демократиялық режимге тән ерекшеліктер: азаматтар мен олардың ұйымдарының әлеуметтік экономикалық және саяси құқықтарының конституциялық
Мемлекеттік басқару теориясының түрлі ғылымдармен байланысы
Мемлекеттік басқару теориясының пәні: қоғамды басқарудың саяси құқықтық институты ретіндегі мемлекеттік билік органдарының қызметін және қалыптасатын саяси
МБТ қолданатын ұғымдар:
Мемлекеттік басқарудың ерекшеліктері:
Саясат субъектісі деп мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы болып табылатын және тікелеі немесе өкілдері арқылы өзінің билігін жүзеге асыра отырып, мемлекет
Мемлекеттік басқару субъектісі – билікті жүзеге асыруға және қоғамдық процестер мен мемлекеттің жеке қызметін тікелей басқаруға конституциялық өкілеттілігі бар
Мемлекеттік басқару субъектілері
Әдістеме – таным процес інің негізгі бастамасы және әлеуметтік процестерді ғылыми тану барысында нақты әдіс тәсілдермен бірге іс жүзінде қолданылатын
Диалектикалық материалистік әдістеме
Қазіргі кездегі басқару теориясында құрылымдық функционалдық талдау Н.Мысиннің айтуынша екі аспектіден тұрады. Құрылымдық аспект: а) осы жүйені құрайтын
Саяси басқарушылық процестерді танып білуді сипаттайтын ерекшеліктер:
Мемлекеттік басқару қағидаларына қойылатын талаптар
Мемлекеттік басқару қағидалары
Басқару теориясының және оның методологиялық негізінің кешенді сипаты саяси әлеуметтік өмірді зерттеудің объективтік және субъективтік, әлеуметтік,
Объективтік әдіс зерттелуші объектіні мемлекет пен оның қызметін қандай да бір көзқарас тұрғысынан бағалауды қажетсінбейтін, тарихи қажетті процесс ретінде
Субъективті әдіс объектіні адамдардың өздері ұйымдастырған саяси әлеуметтік, экономикалық және басқа да өмірлері ретінде қарастыруды ұйғарады. Ол субъектінің
Мемлекеттік басқару мақсаттары мен функцияларын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін әдістерді мазмұны және адамдардың мінез құлықтары мен мүдделеріне әсер ету
Құқық заңды негізде бекітілген жағдайда әсер етудің заңдық күшіне ие болады, немесе адамдардың құқықтық сана сезімдерінде, дәстүрлерінде, әдет ғұрыптарында
Құқықтың функциялары
Құқықтық реттеу аспектілері
Нормативтік аспект дегеніміз адамдар әрекетінің нормаларын немесе ережелерін әзірлеп, заңды түрде бекіту.
Құқықтық реттеудің объектілерін құрайтын аспектілер
Мемлекеттік органның құқықтық мәртебесі:
Құқықтық треттеудің әдістері басқарушы жүйенің әлеуметтік құқықтық салаға әсер етуінің заңды тәсілдері мен құралдарының жиынтығынан тұрады.
Құқықтық реттеу барысында қолданылатын заң нормаларының жіктелуі:
Құқықтық реттеудің ең негізгі нысаны мемлекеттің конституциясы және одан туындайтын түрлі қоғамдық қатынастарды реттейтін заңдар; нормативтік құқықтық актілер,
Құқықтық реттеу нысандарына қойылатын талаптар
Құқықтық нормативтік актілер
Құқықтық реттеу нысандарының құрылымы:
Заңдылық дегеніміз қолданылып жүрген құқық нормаларын оның барлық субъектілерінің қатаң және бұлжытпай орындауы. Заңдылықтың белгілеріне барлық мемлекеттік
Құқықтық мемлекетте басқару ісіндегі заңдылықты қамтамыз етуде сот билігі, атқарушы билік, халықтың саяси белсенділігі маңызды роль атқарады.
Бақылау механизмдерінің түрлері:
Тәртіп әр адамның келісілген ережелерді, нормаларды орындау, пікір алмасу,нақтылы бір тапсырманы атқару процедураларын мойындап, қатаң сақтауында тұратын
Мемлекеттік басқарудағы тәртіп түрлері бағытталуы мен мазмұнына қарай жіктелуі
Басқарушылық шешімдер барлық деңгейлерде – ұлттық, аймақтық, минуципалдық деңгейлерде қабылданады. Сәйкесінше тиісті мемлекеттік және жергілікті басқару
Мемлекеттік билік және жергілікті басқару органдары мемлекеттік басқару мақсаттары мен функцияларын кәсіби даярлықты және қажетті амалдарды, тәсілдерді,
Мемлекеттік шешім – қоғамдық мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік органдар әрекетінің нақты жобаларын таңдау мен негіздеу. Мемлекеттік шешім, ең
Мемлекеттік шешімдердің сипаттамалары
Мемлекеттік шешімдердің топтастырылуы
Басқару мәдениеті - мемлекеттік басқару тиімділігін арттыру үшін қажет. Мемлекет қызметінің нәтижесінде басқару процесінде жинақталған білім, тәжірибе,
Экономиканы басқару жүйесін жалпы жүйелік көрсеткіштерімен бағалауға болады,негізгілері
Басқару мәдениетінің элементтері
1 тақырып. Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері
Мемлекеттік басқару стилінің элеменеттері
Басқару стильдерінің түрлері
- анархиялық – әркім нені істегісі келсе соны істейді; - компаниялық – белгілі шараны орындау, атқару кезінде ғана аса белсенділік танытатын, әрекетсіздікті
Американдық психолог Курт Левин (1890-1947) дир е ктивті басқарудағы қызметті ең өнімді деп санаған. Демократиялық басқару ең көп тарған және өнімділік пен
Жауапкершілік өзара байланысты жақтардыә мүдделері мен бостандықтарын қамтамасыз ететін қатынасты, адам бойындағы қасиетті білдіреді.
Жауапкершілік алғышарттардан, объектіден, мазмұн мен өлшемнен тұрады.
американдық профессор Дугдас Мак Грегор адамдардың тұрпатын ажырататын “ Х” теориясы (авторитарлық стиль) мен “У” теориясын (демократиялық стиль) негіздеген.
Мемлекеттік органдағы лауазымды тұлғалардың жабдықталуы
Тиімді басқару механизмі
Әлеуметтік экономикалық тиімділік 2 жағдайда: І, қол жеткен нәтиже мен шыққан шығындар арасындағы айырмашылық “оң” сальдоны, адам еңбегінің әкелген пайдасын
“мемлекеттік басқару тиімділігінің” категориясын анықтайтын түсініктер
Басқарудың жалпы әлеуметтік тиімділігіннің өлшемдері
Тиімділікті талдауда қарастырылатын факторлар
Жалпы жүйелік факторлары
Мемлекеттік қызмет тиімділігін арттыру үшін бірқатар міндеттері
Азаматтық қоғам саяси жүйеден тәуелсіз әрекет ететін және оған ықпал етуге қабілетті әлеуметтік қарым қатынастар мен инститттардың және жеке индивидтер мен
Мемлекеттік биліктің негізгі институттары
Мемлекет және оның органдарының қағидалары
Мемлекеттік басқару жетілдіру бағыттары
Әр бір тарихи өмір талабынан туындайтын проблемаларды шешіп отыру барысында мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіре беру міндетін атқаруға тура келеді.
1/96
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 14)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (690 Кб)
1

Первый слайд презентации: 1 тақырып. Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері

Қоғамдық еңбек бөлінісіндегі басқарудың ролі. Мемлекеттік басқару эволюциясы және басқару мектептері

Изображение слайда
2

Слайд 2

Мемлекет – қажетті мемлекеттік мүдделерді жүзеге асыру арқылы ортақ игілікке қол жеткізу. Н. Макиавелли (1469-1527)

Изображение слайда
3

Слайд 3

Ағылшын философы Томас Гоббс мемлекетті – бейбітшілік пен табиғи құқықтарды жүзеге асыратын кепілгер деп атайды. Ол мемлекетті “тұтас тұлға, тәуелсіз жоғары билеуші, оның қалауы халықтың қалауы болады, сондықтан ол барлық адамдардың әрқайсысының күші мен мүмкіндігін ортақ бейбітшілік пен қорғаныс үшін қолдана алады” деп санайды.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Мемлекеттің мәні мен негізгі сипаттамалары Мемлекет дегеніміз – кез-келген қоғамның табиғатынан туындайтын, тар ауқымдағы міндеттерді ғана емес, сонымен қатар ортақ істерді атқару үшін қажетті саяси билік ұғымы.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Мемлекет қызметінің негізгі бағыты – адамдардың қоғамдық өмірін басқару. Ал адамдардың қоғамдық өмірі мемлекеттіәк басқару теориясының объектісі мен зерттеу заты болып табылады. Сондықтан да мемлекетті әрбір адам қоғам нысаны ретінде қарастырады. Ол адамдардың қоғамдық қатынастер жүйесімен байланысты, олардың сана-сезіміне, тәртібіне және қызметіне қатысады, белгілі бір аумақта өмірді, оның ішінде экономикалық өмірді ұйымдастыруға әсер етеді.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Мемлекеттік басқару – бұл мемлекеттің адамдардың қоғамдық іс-әрекеттерін тәртіпке келтіру, сақтау немесе қайта құру мақсатында өзінің билік күшіне сүйене отырып, тәжірибелік, ұйымдастырушылық және реттеушілік әсері.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Мемлекеттік басқару субъектісі – билікті жүзеге асыруға және қоғамдық процестер мен мемлекеттің жеке қызметін тікелей басқаруға конституциялық өкілеттігі бар мемлекеттік билік органдары болып табылады. Мемлекеттік басқару объектісі – қоғамдық өмірдің саяси-құқықтық сферасы.

Изображение слайда
8

Слайд 8: 2 тақырып. Мемлекеттік басқару үрдісіндегі мемлекет пен қоғамның өзара байланысы

Мемлекеттік құрылым үлгілері мен басқару нысандары. Аристотель жіктемесі бойынша мемлекеттер билік күшінің бастауы мен егеменді иесі (яғни дербес, тәуелсіз және жоғары) бойынша монархиялық, аристократиялық және демократиялық болып бөлінеді.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Мемлекеттік басқару әлеуметтік құбылыс ретінде

Әлеумет тік жүйе - әлеуметтік өмірдің анықталған, толық құрылымдық элементі. Оның негізгі элементтері адамдар, олардың байланыстары мен ара-қатынастары.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Әлеуметтік орта – белгілі бір нормалар, процедуралар мен ережелерге сай көзделген мақсатқа немесе бағдарламаға жету үшін іс-әрекет етуші адамдар жиынтығы.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Қоғам дамуының тепе-теңдік жағдайда болуы – гомеостазис деп аталады.

Изображение слайда
12

Слайд 12

А. Богданов “Всеобщая организационная наука” еңбегінің авторы. Оның ойынша, қоғамның қалыпты қызмет етуі “қозғалыстағы тепе-теңдік жағдайында болады.”

Изображение слайда
13

Слайд 13

Құрылымдық-функционалдық теория авторы – Т.Парсонс жүйенің қалыпты қызметі үшін 4 фундаменталды міндет орындалуы керек: Жүйенің құнды бөліктерін қолдау, Ішкі интеграция үрдісін қамтамасыз ету, Жүйе мақсатына жетуді қамтамасыз ету, Қоршаған орта өзгерістеріне жүйенің тез бейімделуін қамтамасыз ету

Изображение слайда
14

Слайд 14

Басқару заңдылықтары: Қажетті әртүрлілік және тез әрекет ету заңдылығы, Субъект пен объект мүдделерінің үйлесімділігі заңдылығы, Сәйкестілік заңдылығы, Қажеттіліктер мен мақсаттарды көтермелеу заңдылығы, Әлсіз жүйе заңдылығы, Өмір сүру заңдылығы.

Изображение слайда
15

Слайд 15: 3 та қырып. Мемлекеттік құрылым үлгілері мен басқару нысандары

Аристотельдің жіктемесі бойынша мемлекеттер билік күшінің бастауы мен егеменді иесі бойынша монархиялық, аристократиялық және демократиялық болып бөлінеді.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Монархиялық мемлекет – жоғары билік мұрагерлік жолымен немесе туысқандық құқығымен, кейде сайлау жолымен алатын бір адамның – монархтың қолында шоғырланатын мемлекет. Монархияның екі түрі қалыптасқан: дуалистік және парламенттік.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Дуалистік монархияға тән сипат ретінде монарх пен парламенттің арасында мемлекеттік биліктің ресми құқықтық бөлінуіді қарастыруға болады. Атқарушы билікті тікелей монархтың өзі атқарса, заң шығарушы билік іс жүзінде монархтың бағынатын парламенттің қолында шоғырланады

Изображение слайда
18

Слайд 18: Парламенттік монархия мемлекеттік билікті жүзеге асырудың барлық саласында монархтың мәртебесінің ресми және нақты шектелуімен ерекшеленеді. Заң шығарушы билікк толықтай парламентке тиесілі, ал атқарушы билік өз қызметі үшін парламенттің алдында жауапты үкіметтің қолында шоғырланады. Үкіметтің құрылуына монарх қалыптасқан дәстүрді сақтау мақсатында ғана құтысады (Ұлыбритания, Жапония, Дания)

Изображение слайда
19

Слайд 19: Басқару нысаны, яғни жалпымемлекеттік билікті ұйымдастыру

Парламенттік Президенттік Жартылай президенттік Парламенттік монархия

Изображение слайда
20

Слайд 20: Парламенттік республикада сайланбалы заң шығарушы орган белгілі басымдылыққа ие. Үкімет парламент арқылы құрылады және соның алдында есеп береді ( Италия, Германия). Премьер - министрдің лауазымы бар парламенттік монархияға заң шығарушы және атқарушы биліктің құрылу механизмі мен арақатынасы да осындай

Изображение слайда
21

Слайд 21: Президентік республикада заң шығарушы орган (конгресс немесе басқа атауы бар орган) жә”не атқарушы биліктің басшысы (ол мемлекеттің де басшысы) халықпен сайланады, олар өз қызметтерінде тәуелсіз, бірақ бір бірін тежей отырып, қоғамды билеудегі тепе теңдікті қамтамасыз етеді (АҚШ, Аргентина, Мексика)

Изображение слайда
22

Слайд 22: Мемлекеттік құрылым нысандары бойынша мемлекеттер унитарлық (біртұтас) және федеративті болып бөлінеді

Изображение слайда
23

Слайд 23: Унитарлық мемлекет біртұтас мемлекеттік құрылым. Мемлекеттік биліктің тік бірыңғай жүйесі арқылы басқарылатын әкімшілік аумақтық бөліністерге ғана бөлінеді. Оларда автономиялық құрылымдар мен дамыған өзін өзі басқару болуы да мүмкін. Мұндай мемлекеттерде бүкіл елге ортақ мемлекеттік билік пен басқарудың жоғары органдарының, бірыңғай сот жүйесі мен конституцияның болуы тән

Изображение слайда
24

Слайд 24: Федеративтік мемлекет басқа мемлекеттерден немесе мемлекеттік құрылымдардан федерация мүшелерінен (штаттардан, кантондардан, одақтас немесе автономдық республикалардан) тұрады. Мемлекеттік құрылымдардың әрқайсысының әкімшілік аймақтық бөлімдері болды. Барлық федерацияға ортақ мемлекеттік билік пен басқарудың жоғары және жергілікті органдары әрекет етеді. Конституциясы, федералдық заңдары, сот, прокуратурасы, т.б. органдары болады

Изображение слайда
25

Слайд 25: Мемлекеттік құрылымның басқа нысандарымен салыстырғанда конфедерация сирек кездессе де, маңыздыларының бірі болып табылады. Ол толығымен өз дербестігін сақтай отырып, жеке билік, басқару және әділ сот органдары бар мемлекеттердің бірлестігін білдіреді

Изображение слайда
26

Слайд 26: Мемлекеттік режим – билік басындағы топтардың, таптардың, жіктердің мемлекеттік билікті жүзеге асыру барысында қолданатын әдістері мен тәсілдерінің жиынтығын айтамыз. Ол қоршаған экономикалық және әлеуметтік саяси ортада болатын маңызды процестер мен өзгерістерге жылдам икемделетін мемлекет нысанының құрамдас бөлігі болып табылады

Изображение слайда
27

Слайд 27: Елдегі режим сипатына әсер ететін факторлар

Мемлекеттік билік; Әділ сот органдарының қалыптасу тәсілдері мен тәртібі; Түрлі мемлекеттік органдардың арасында құзіретті бөлу тәртібі және олардың өзара қарым қатынас орнату; Азаматтардың бостандығы мен құқықтарының нақты дәрежесі; Қоғам өміріндегі және мемлекеттік істерді шешудегі құқықтың ролі; Құқық қорғау жүйелердің орын алуы; Азаматтық бірлестіктердің мемлекеттік билікке араласуы.

Изображение слайда
28

Слайд 28: Буржуазияның барлық елдерде басқарудың екі жүйесін, өз мүддесі үшін күресудің және үстемдігін қорғаудың екі әдісін қолданады:

зорлық көрсету әдісі, жұмысшы қозғалысына жол беруден бас тарту әдісі, барлық елдерді және ескі мекемелерді қолдау әдісі, реформалауды мойындамау әдісі; либерализм әдісі, саяси құқықтарды дамытуға, реформалауға қадам басу.

Изображение слайда
29

Слайд 29: Саяси режим

Авторитарлық Татолитарлық Демократиялық

Изображение слайда
30

Слайд 30: Авторитарлық режимде мемлекеттік билік күш көрсету, басу, әр адамның жүрісін қатаң бақылауға алу, азаматтардың бостандығына шек қою әдістері арқылы жүзеге асырылады. Ол азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын жою немесе шек қоюмен, оппозициялық партиялардың және басқа ұйымдардың қызметіне тыйым салумен, сайланбалы мемлекеттік органдар ролін шектеумен және атқарушы өкілді органдардың құзіретін мейлінше кеңейтумен, мемлекет басшысының немесе үкіметтің қолында үлкен билік өкілдігінің шоғырлануымен, парламенттің және басқа да мемлекеттік билік органдарының ролін тек формалдық институт жағдайына жеткізумен сипатталады

Изображение слайда
31

Слайд 31: Либералды режимде мемлекеттік билік жеке адамның құқығы мен бостандығын жариялаумен қатар оны жүзеге асыру үшін өзінің барлық мүмкіншілігін қолданады. Бұл режим тек мемлекетке ғана байланысты емес себептерден көбінесе нақтылықтан гөрі саяси ұран ретінде көрініс табады. Осы режим жағдайында биліктің қызметі бостандықты қамтамасыз етуге бағытталған десе де болады

Изображение слайда
32

Слайд 32: Демократиялық құқықтық режимнің мәнісі қатаң материалдық және процесуалдық заң шеңберіндле халықтың қалыптасқан демократиялық еркін жезеге асыру

Изображение слайда
33

Слайд 33: Буржуазиялық демократиялық режимге тән ерекшеліктер: азаматтар мен олардың ұйымдарының әлеуметтік экономикалық және саяси құқықтарының конституциялық жариялануы және ішінара жүзеге асырылуы, бірқатар саяси ( оның ішінде оппозициялық) партиялардың болуы, мемлекеттік биліктің орталық және жергілікті органдарының сайлануы мен конституциялық қағидасының, билік бөлінісі қағидасының ресми мойындалуы және т.б

Изображение слайда
34

Слайд 34: Мемлекеттік басқару теориясының түрлі ғылымдармен байланысы

Философия : табиғат, қоғам және адам ойының дамуының жалпы заңдылықтарын аша отырып, мемлекетті, мемлекеттік басқаруды қарастырғанда оның мүмкіндіктері мен шегін, объективті және субъективті жақтарын қарастырады; Әлеуметтану : қоғамдағы мемлекеттің ролін және соған орай мемлекеттік басқаруды халықтың түрлі әлеуметтік, кәсіби, және басқа да топтарымен өзара байланыста және қарым қатынаста қарастырады; Саясаттану: мемлекетті ерекше саяси институт ретінде, ең алдымен мемлекеттік басқарудың орнын көрсету тұрғысынан қарастырады; Экономикалық теория : мемлекеттік басқарудың ролін экономикамен байланыста қарастырады. Ал мемлекеттік басқару теориясы мемлекеттік басқарудың мәні мен проблемаларын, оның заңдарынң қағидаларын, нысандары мен әдістерін, сондай ақ мемлекеттік басқарудың объектілері мен субъектілерінің ерекшеліктерін қарастырады.

Изображение слайда
35

Слайд 35: Мемлекеттік басқару теориясының пәні: қоғамды басқарудың саяси құқықтық институты ретіндегі мемлекеттік билік органдарының қызметін және қалыптасатын саяси құқықтық, әлеуметтік қарым қатынастарды талдау болып табылады

Изображение слайда
36

Слайд 36: МБТ қолданатын ұғымдар:

Мемлекеттің негізгі функциясы ретінде басқаруды сипаттайтын ұғымдар: мемлекеттік бсқару, басқару субъектісі ретіндегі мемлекет, мемлекеттік билік, басқарушылық қызмет; Атқарымдық қызмет процесі ретінде мемлекеттік басқаруды бейнелейтін ұғымдар: мемлекеттік басқару қызметі, басқару заңдылығы мен қағидалары, басқару ісінің нысаны; Басқару процесінің негізгі элементтері мен кезеңдерін бейнелейтін ұғымдар: мақсатты тұжырымдау, саяси стратегия, мемлекеттік шешім; Басқару қызметі мен қатынастардың қозғаушы күштерін және оларды шектейтін факторларды сипаттайтын ұғымдар: ұлттық мемлекеттік мүдделер, әлеуметтік топтар, саяси мүдделер, ұлттық құндылықтар; Тұтастай мемлекеттік басқаруды сипаттайтын ұғымдар. Мемлекеттік билік билікті орталықтандыру; Мемлекеттік басқару жүзеге асырылатын сырт қы ортаны сипаттайтын ұғымдар: әлеуметтік, құқықтықғ экономикалық, және басқа да кеңістіктер;

Изображение слайда
37

Слайд 37: Мемлекеттік басқарудың ерекшеліктері:

Мемлекеттік басқарудың субъектісі - мемлекет; Мемлекеттің басқарудың барлық қоғамға және одан да тыс мемлекеттің халықаралық саясатын жүргізу шеңберінде басқа да адамдардың қоғамына таралуы; Мемлекеттік басқарудың жүйелілік сипаты.

Изображение слайда
38

Слайд 38: Саясат субъектісі деп мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы болып табылатын және тікелеі немесе өкілдері арқылы өзінің билігін жүзеге асыра отырып, мемлекет пен қоғамды басқаруға қатысатын субъектіні айтамыз. Оған халық, оны құрайтын әлеуметтік топтар жатады

Изображение слайда
39

Слайд 39: Мемлекеттік басқару субъектісі – билікті жүзеге асыруға және қоғамдық процестер мен мемлекеттің жеке қызметін тікелей басқаруға конституциялық өкілеттілігі бар мемлекеттік билік органдары

Изображение слайда
40

Слайд 40: Мемлекеттік басқару субъектілері

Мемлекеттік билік түрі бойынша: заң шығарушы, атқарушы, сот билігі; Билік пен басқаруды ұйымдастыру деңгейіне қарай: орталық, аймақтық, жергілікті; Қызмет саласына қарай: экономиканы, әлеуметтік саланы, мәдени өмірді, әскери қызметті, халықаралық істерді басқаруды; Басқару объектісіне әсер ету мен мақсаты: саяси басшылық, әкімшілік мемлекеттік, экономикалық; Құрамына қарай: ұжымдық және жеке.

Изображение слайда
41

Слайд 41: Әдістеме – таным процес інің негізгі бастамасы және әлеуметтік процестерді ғылыми тану барысында нақты әдіс тәсілдермен бірге іс жүзінде қолданылатын жалпытеориялық талаптардың жүйесі

Изображение слайда
42

Слайд 42: Диалектикалық материалистік әдістеме

Мемлекетті әлеуметтік жүйе ретінде және оның басқарушылық қызметін әлеуметтік басқарудың бір түрі ретінде қарастырады; Мемлекеттік басқаруды объективті саналы қызмет ретінде, яғни саяси әлеуметтік өмірдің түрлі нысандарында, ұйымдық басқарушылық құрылымдарда, саяси құқықтық актілерде, орталық мемлекеттік билік пен партиялар, т.б. арасындағы нақты басқарушылық қатынастарда жүзеге асатын қызмет ретінде түсінуді, Мемлекеттік басқаруға нақта тарихи тұрғыдан теориялық талдау жасауды білдіреді.

Изображение слайда
43

Слайд 43: Қазіргі кездегі басқару теориясында құрылымдық функционалдық талдау Н.Мысиннің айтуынша екі аспектіден тұрады. Құрылымдық аспект: а) осы жүйені құрайтын компоненттерді анықтау; ә) осы компоненттердің заңды байланыстарын анықтау

Изображение слайда
44

Слайд 44: Саяси басқарушылық процестерді танып білуді сипаттайтын ерекшеліктер:

Мемлекеттік басқару процестерін талдау барлық жағдайда субъективті болып келеді, себебі оны талдаушы қоғамның бір бөлігі болғандықтан талдауды әлеуметтік топ, саяси ұйым тұрғысынан жасайды; Қалыптасқан саяси басқару теориясы қолдану объективтілігі фактологиялық тұрғыдан негізделсе де басқа елде өзінің зерттеу мәселесін, құралдарын, тәсілдерін және бағытын өзгертпей қолданыла алмайды; МБТ ны қазіргі біздің мемлекеттің және оны басқару саясатының онтологиялық бейнесі негізінде дамыту теорияның әлеуметтік функциясын субъективті, идеологиялық, саяси тұрғыдан талдауды шарты болып табылады; Саяси әлеуметтік өмірдің аталған теорияның объектісі болып табылатындығында, ал оның қарама қайшылықтары толы бүгінгі жағдайын, белгісіз даму болашағын өткен кезеңге қарағанда түсіну және түсіндіру қиыншылықтарымен байланысты.

Изображение слайда
45

Слайд 45: Мемлекеттік басқару қағидаларына қойылатын талаптар

Мемлекеттік басқарудың ең маңызды, басты, объективті, қажетті заңдылықтарын, қатынастары мен өзара байланыстарын білдіру; Мемлекеттік басқарудағы тек тұрақты заңдылықтарды сипаттау; Мемлекеттік басқарудың өзге басқару түрлерінен ерекшелігін көрсету.

Изображение слайда
46

Слайд 46: Мемлекеттік басқару қағидалары

Жалпы ортақ қағидалар: жүйелілік, объективтілік, өзін өзі реттеу, кері байланыс, оңтайлылық, аөпараттыө жеткіліктілік, демократизм, жариялылық, құқықтық реттілік (заңға сәйкес келу); Қоғамның түрлі салаларында және түрлі ұоғамдық құбылыстарды, ұйымдарды, институттарды талдау барысында қолданылатын жекелеген қағидалар; Мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық технологиялық жақтарын қарастыратын ұйымдастырушылық технологиялық қағидалар.

Изображение слайда
47

Слайд 47: Басқару теориясының және оның методологиялық негізінің кешенді сипаты саяси әлеуметтік өмірді зерттеудің объективтік және субъективтік, әлеуметтік, жалпығылыми, теориялық, эмпирикалық әдістердің жиынтығын айқындайды

Изображение слайда
48

Слайд 48: Объективтік әдіс зерттелуші объектіні мемлекет пен оның қызметін қандай да бір көзқарас тұрғысынан бағалауды қажетсінбейтін, тарихи қажетті процесс ретінде сырттай бақылап, өзгеріссіз қабылдауды білдіреді

Изображение слайда
49

Слайд 49: Субъективті әдіс объектіні адамдардың өздері ұйымдастырған саяси әлеуметтік, экономикалық және басқа да өмірлері ретінде қарастыруды ұйғарады. Ол субъектінің ой пікірі, ұстанымы, мүдделері арқылы саяси әлеуметтік ақиқатты сипаттауға және түсіндіруге мүмкіндік береді. Субъективті әдістерге мемлекеттік институттардың басқарушылық қызметтеріне қатысты қоғамдық пікірді зерделеудің түрлі әлеуметтік әдістерін, басқарушылық эксперимент әдістерін, басқару образын қалыптастыратын нормативтік басқарушылық модельдерді әзірлеу тәсілдерінің жиынтығын жатқызуға болады

Изображение слайда
50

Слайд 50: Мемлекеттік басқару мақсаттары мен функцияларын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін әдістерді мазмұны және адамдардың мінез құлықтары мен мүдделеріне әсер ету аспектісіне байланысты

Моральдық этикалық Әлеуметтік саяси Экономикалық Әкімшілік

Изображение слайда
51

Слайд 51: Құқық заңды негізде бекітілген жағдайда әсер етудің заңдық күшіне ие болады, немесе адамдардың құқықтық сана сезімдерінде, дәстүрлерінде, әдет ғұрыптарында көрініс тауып, тікелей жүзеге асырылады. Оның өзіне тән екі міндеті бар: қоғамдағы қарым қатынастардыдұрыс реттеп, орындалуын тездету және қатынастардың байланысын бақылап қорғап отыру

Изображение слайда
52

Слайд 52: Құқықтың функциялары

Реттеуші: нормативтік актілер арқылы қоғамдық құтаныстардың орындалу жолдарын, бағыттарын анықтап отыру; Қорғаушы: аса маңызды қоғамдық қатынастарды қорғауға, сақтауға бағытталған.

Изображение слайда
53

Слайд 53: Құқықтық реттеу аспектілері

Әлеуметтік: адамдардың жеке қарым қатынасын емес, олардың қоғамдық құтынастарын реттейтіндіктен құқықтық реттеу; Тәжірибелік: заң нормаларының арнайы мемлекеттік ұйымдық құрылымдар арқылы жүзеге асырылу барысын білдіреді; Нормативтік.

Изображение слайда
54

Слайд 54: Нормативтік аспект дегеніміз адамдар әрекетінің нормаларын немесе ережелерін әзірлеп, заңды түрде бекіту

Гипотеза: өмірдегі қарым қатынастар мен түрлі жағдайлардан туындайтын нормалардың бір бөлігі; Диспозиция: іс әрекет ережесінің мән мазмұнын анықтайтын скбъектінің заңды құқықтары мен міндеттері; Санкция : тиісті нормалар диспозициясы мен гипотезасының орындалмаған жағдайда мемлекеттік биліктің қолданатын шараларынан тұратын норманың бір бөлігі.

Изображение слайда
55

Слайд 55: Құқықтық реттеудің объектілерін құрайтын аспектілер

Мемлекет пен қоғам, азаматтар арасындағы қатынастар; Мемлекеттік органдар арасындағы билік бөлінісі және олардың құқықтық мәртебесін анықтауға байланысты қалыптасатын қатынастар; Мемлекеттік басқарушылық пройеске қатысушы адамдар арасындағы қатынастар, мемлекеттік қызметті атқаруға байланысты және өздерінің қандай да бір мәселелерін шешу үшін мемлекеттік органдарға жүгіну барысында қалыптасатын қатынастар.

Изображение слайда
56

Слайд 56: Мемлекеттік органның құқықтық мәртебесі:

Мемлекет органдарының біртұтас жүйесіндегі жеке мемлекеттік органның алатын орнын және өзіндік мән мағынасын, болмысын жатқызуға болады; Жекелеген басқарылатын объектілерге қатысты атқаратын басқарушылық қызметтері мен өкілеттіктері жиынтығының заңды түрдегі көрінісі; Ұйымдық құрылымның, қызмет ету нысандарының, әдістерінің және процедураларының заңды түрде бекітілуі.

Изображение слайда
57

Слайд 57: Құқықтық треттеудің әдістері басқарушы жүйенің әлеуметтік құқықтық салаға әсер етуінің заңды тәсілдері мен құралдарының жиынтығынан тұрады

Орталықтандырылған, императивті реттеу, мұнда реттеу жоғарыдан төмен биліктік императивтік негізде мемлекеттік билік органдары арқылы жүргізеді; Орталықсыздандыру, диспозитивті реттеу, мұнда құқықтық реттеу пікір алмасу, келісім жасау, бірлескен актілер қабылдау арқылы жүргізіледі.

Изображение слайда
58

Слайд 58: Құқықтық реттеу барысында қолданылатын заң нормаларының жіктелуі:

Адамдарға құқық беру және оларды міндеттеу арқылы тікелей қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған, нұсқаулардан тұратын реттеуші нормалар; Заң алдында жауапкершілік шараларын және санкцияны қолдану тәртібін белгілеуге бағытталған қорғаушы нормалар; Реттеуші және қорғаушы нормаларды толықтыру қасиетіне ие болатын мамандандырылған нормалар; Қағидаттық нормалар; Актілердің күшін білдіретін оперативтік нормалар.

Изображение слайда
59

Слайд 59: Құқықтық реттеудің ең негізгі нысаны мемлекеттің конституциясы және одан туындайтын түрлі қоғамдық қатынастарды реттейтін заңдар; нормативтік құқықтық актілер, Президенттің жарлықтары, өкімдері

Изображение слайда
60

Слайд 60: Құқықтық реттеу нысандарына қойылатын талаптар

Құқықтық нормаларды дер кезінде қабылдау; Құқықтық реттеу нысандары тұрақты болуы тиіс; Құқық нормаларының байланыстылығы және кешенділігі.

Изображение слайда
61

Слайд 61: Құқықтық нормативтік актілер

Жалпы мемлекеттік: жалпы мемлекеттік қатынастарды реттеп, басқарады; Ведомстволық: тек сол ведомствоның ішіндегі қатынастарды реттейді; Жергілікті: мемлекеттік биліктің аумақтық органдары мен басқармалары немесе өзін өзі басқарудың жергілікті органдары шығарады; Локальдік: жекелеген кәсіпорындар, ұйымдар өздерінің ішкі істеріндегі мәселелерді шешу мақсатында шығарады.

Изображение слайда
62

Слайд 62: Құқықтық реттеу нысандарының құрылымы:

Конституция мен заң шығару негізінде бекітіліп, объективті түрде қалыптасқан; Заң шығару арқылы реттеу; Мемлекеттік басқарудың бірқатар элементтерін жергілікті басқару органдары арқылы нормативтік айқындау; Аумақтар шеңберінде халықтың еркін білдіретін өзін өзі басқаруға негізделген реттеу; Құқықтық қорғау негізіндегі реттеу.

Изображение слайда
63

Слайд 63: Заңдылық дегеніміз қолданылып жүрген құқық нормаларын оның барлық субъектілерінің қатаң және бұлжытпай орындауы. Заңдылықтың белгілеріне барлық мемлекеттік және жергілікті басқару құрылымдарын толық қамтитын бірыңғайлығы, түрлі жағдайларда түрлі адамдар мен ұйымдық құрылымдардың оны бірдей түсініп, орындайтындығы, жаппай қамтитындығы жатады

Изображение слайда
64

Слайд 64: Құқықтық мемлекетте басқару ісіндегі заңдылықты қамтамыз етуде сот билігі, атқарушы билік, халықтың саяси белсенділігі маңызды роль атқарады

Изображение слайда
65

Слайд 65: Бақылау механизмдерінің түрлері:

Сыртқы бақылау: атқарушы биліктің бір органының екіншісін басқаруы; Жалпы бақылау жоғары органның сәйкесінше қадағалауы; Мамандандырылған сыртқы бақылау; Ішкі бақылау мемлекеттік органдарда жетекшілердің, арнайы топ бөлімшелерінің бақылау функцияларын атқаруы.

Изображение слайда
66

Слайд 66: Тәртіп әр адамның келісілген ережелерді, нормаларды орындау, пікір алмасу,нақтылы бір тапсырманы атқару процедураларын мойындап, қатаң сақтауында тұратын қоғамдық байланыстар нысаны. Ол заңдылықпен тығыз байланысты, әрі оны қамтамасыз ету құралы болып табылады. Мемлекеттік басқарудағы тәртіп басқару шешімдері мен іс әрекеттерден және пікір алмасулардан байқалады. Тәртіптің жеке іс әрекеттерде көрініс алуынан әр мемлекеттік орган белсенділігінің тұтас нәтижесі қалыптасады, ал одан қоғамдық процстерді мемлекеттік басқару деңгейі туындайды

Изображение слайда
67

Слайд 67: Мемлекеттік басқарудағы тәртіп түрлері бағытталуы мен мазмұнына қарай жіктелуі

Жалпы жоспарлы Келісімді Қаржылық Қызмет тәртібі: мемлекеттік қызмет бойынша міндеттер мен құқықтарды, атқаратын мемлекеттік лауазым бойынша функциялар мен өкілеттіліктерді жауапкершілікпен әрі адал орындау. Есептік статистикалық Еңбек тәртібі: еңбек келісімі мен еңбек заңдарының шарттарына сәйкес мінез құлықты, жүріс тұрысты анықтайды; Штаттық тәртіп: тиісті органдары ұйымдастыруда белгілі типтік модельдерді ұсынуды білдіреді. Оқу тәртібі: мемлекеттік басқару қызметкерлерін оқытуда ұйымдастырушылық және әдістемелік ережелерді сақтауды көздейді.

Изображение слайда
68

Слайд 68: Басқарушылық шешімдер барлық деңгейлерде – ұлттық, аймақтық, минуципалдық деңгейлерде қабылданады. Сәйкесінше тиісті мемлекеттік және жергілікті басқару органдары шешім қабылдау субъектілері болып табылады. Шешімдерде қарастырылаын мәселелер басқарылатын объектілердің қажеттіліктері мен мүдделеріне сәйкес анықталады. Ол шешімдердің тұрпаты мен іске асыру процестерін сипаттайтын оларға кейбір ортақ белгілер тән

Изображение слайда
69

Слайд 69: Мемлекеттік билік және жергілікті басқару органдары мемлекеттік басқару мақсаттары мен функцияларын кәсіби даярлықты және қажетті амалдарды, тәсілдерді, нысандарды, әдістерді қолдануды талап ететін адамдар еңбегінің ерекше түрі – басқару ісі арқылы жүзеге асады. Басқару ісі – қолданбалы сипаттағы құбылыс, себебі ол басқару мақсаты мен функцияларын жүзеге асыруға, басқарушылық шешімдер мен әрекеттерді әзірлеп, нақты өмірде қолдануға бағытталған

Изображение слайда
70

Слайд 70: Мемлекеттік шешім – қоғамдық мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік органдар әрекетінің нақты жобаларын таңдау мен негіздеу. Мемлекеттік шешім, ең алдымен, шешім қабылдайтын субъект – мемлекеттік биліктің басқарушы органымен алқалы немесе жеке лидермен; шешім атқарушы субъект – мемлекеттік қызмет аппатарымен; шешім бағытталған объектімен сипатталады

Изображение слайда
71

Слайд 71: Мемлекеттік шешімдердің сипаттамалары

Шешім диапазоны, өзі әрекет ететін саяси кеңістікті және аталған шешім қамтитын міндеттер көлемін сипаттайды; Шешімдердің ақпаратпен қамтамасыз етілуі, оны қабылдаудың ғылыми және ақпараттық негізі – шешім қабылдау технологиясы мен стилі – шешімді әзірлеу мен қабылдау әдіс тәсілдерінің, шешім қабылдауға қажетті ақпаратты жинақтау мен қабылдау әдістерінің жиынтығы; Шешім қабылдау түрлері – демократиялық немесе авторитарлық; Шешімдердің тәжірибелік маңыздылығы; Шешім беделі, заңға сәйкестілігі мен негізділігін.

Изображение слайда
72

Слайд 72: Мемлекеттік шешімдердің топтастырылуы

Субъектілер деңгейіне қарай – жалпы ұлттық, аймақтық, жергілікті органдар шешімдері; Мақсат пен міндеттер сипатына қарай – саяси және әкімшілік шешімдер, басқаратын және атұарушы органдар, стратегиялық немесе оперативті тактикалық, жалпымемлекеттік немесе мемлекеттік өмірдің жекелеген облыстарына қатысты шешімдер; Қоғамның өмір сүру деңгейіне қарай – шаруашылық экономикалық, әлеуметтік, мемлекеттік құрылыс және басқару мәселелері бойынша, мәдени ұүрылыс және т.б.; Басқару объектісін қамту масштабына қарай – жалпы жүйелік, жалпысаяси, макроэкономикалық, микроэкономикалық.

Изображение слайда
73

Слайд 73: Басқару мәдениеті - мемлекеттік басқару тиімділігін арттыру үшін қажет. Мемлекет қызметінің нәтижесінде басқару процесінде жинақталған білім, тәжірибе, экономиканы басқарудың қандай әдістері қалай қолданылғандығына тікелей байланысты. Басқару мәдениеті – басқару процесін ұйымдастыру мен жүзеге асырудағы, басқарушылық еңбекті ұйымдастырудағы жетістіктердің, сондай ақ қоғамдық мораль, этика, эстетика, құқық нормалары мен ұағидаларына сай келетін басқару жүйесі мен қызметкерлерге қойылатын талаптардың жиынтығы

Изображение слайда
74

Слайд 74: Экономиканы басқару жүйесін жалпы жүйелік көрсеткіштерімен бағалауға болады,негізгілері

Мақсаткерлік Тұтастық Байланыстылық Ашық сипатта болуы Серпінділік Дамуға ұмтылыс

Изображение слайда
75

Слайд 75: Басқару мәдениетінің элементтері

Моральдық норма Заңдық норма Экономикалық норма Ұйымдастырушылық норма Техникалық норма Эстетикалық норма

Изображение слайда
76

Слайд 76

Басқарушылық қызмет стилі – билік органдарының, қызметкерлерінің күнделікті қызметінде қолданатын әдіс-тәсілдер, құралдар жүйесі. Оның қоғамның басқа салаларындағы қызмет стилінен ерекшеліктері мемлекеттік-биліктік өкілеттіліктерге сүйеніп, нақтылай және толықтай нормативтік реттреліп отыратын, басқару әсерін қалыптастыруды және іске асыруды мақсат тұтатын басқару қызметкерлерінің әлеуметтік белсенділігімен айқындалады.

Изображение слайда
77

Слайд 77: Мемлекеттік басқару стилінің элеменеттері

мемлекеттік билік органдарының мақсаттық, функционалдық және ұйымдық сипаттамалары; Басқару органдары қызметтерінің заңды түрде бекітілген және жүзеге асырылатын әдістері, процедуралары, нысандары; Қызметкерлерінің жалпы мәдени, кәсіби және жеке қабілет деңгейі

Изображение слайда
78

Слайд 78: Басқару стильдерінің түрлері

директивті (әкімшілік, автократиялық, авторитарлық) – биліктің шектен тыс орталықтандырылуы, бағыныштыларымен санаспаушылық тән; демократиялық (ұжымдық, кооперативтік) – бағыныштыларға еркіндік беру арқылы, олардың белсенді түрде араласуы нәтижесінде шешімдер әзірленіп қабылданады; Либералдық – басшының бағыныштылардың іс-әрекеттеріне араласпауымен сипатталады.

Изображение слайда
79

Слайд 79: анархиялық – әркім нені істегісі келсе соны істейді; - компаниялық – белгілі шараны орындау, атқару кезінде ғана аса белсенділік танытатын, әрекетсіздікті білдіреді; - нормативтік – көпшілік мойындаған, қоғам қолдайтын жалпы ортақ стиль

Изображение слайда
80

Слайд 80: Американдық психолог Курт Левин (1890-1947) дир е ктивті басқарудағы қызметті ең өнімді деп санаған. Демократиялық басқару ең көп тарған және өнімділік пен сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуге мүмкіндік туғызады. Басқарудың либералды стилі барлық жағынан нашар болып шықты. Левин мінез-құлықтық бағыттың өкілі болып табылады, себебі оған дейін басқару тиімділігін басқарушының жеке қасиеттерімен емес, бағынышты қызметкерлерге қатысты жүріс-тұрыс үлгісімен анықтайтын тұлғалық және жағдайлық теориялар орын алған болатын. Осыған байланысты автократиялық және демократиялық болып жіктеледі. Сәйкесінше олар “барлық күш-жігерін жұмысқа жұмылдырған” және “барлық күш-жігерін адамға жұмылдырған” деп бөлінеді

Изображение слайда
81

Слайд 81: Жауапкершілік өзара байланысты жақтардыә мүдделері мен бостандықтарын қамтамасыз ететін қатынасты, адам бойындағы қасиетті білдіреді

Борыштық сезім Іс әрекетті бағалау Шектеу қою, жазалу шаралары.

Изображение слайда
82

Слайд 82: Жауапкершілік алғышарттардан, объектіден, мазмұн мен өлшемнен тұрады

Изображение слайда
83

Слайд 83: американдық профессор Дугдас Мак Грегор адамдардың тұрпатын ажырататын “ Х” теориясы (авторитарлық стиль) мен “У” теориясын (демократиялық стиль) негіздеген

Изображение слайда
84

Слайд 84: Мемлекеттік органдағы лауазымды тұлғалардың жабдықталуы

Праксеологиялық (кабинетпен, жұмыс орннына қажет құрал жабдықпен, жарықпен жабдықтау) Эргономикалық (байланыс құралдары, қол астындағылармен байланыс жүйесі, компютер)

Изображение слайда
85

Слайд 85: Тиімді басқару механизмі

Ой - пікір - әрекет - әсер - нәтиже

Изображение слайда
86

Слайд 86: Әлеуметтік экономикалық тиімділік 2 жағдайда: І, қол жеткен нәтиже мен шыққан шығындар арасындағы айырмашылық “оң” сальдоны, адам еңбегінің әкелген пайдасын көрсеткенде, ІІ, осы айырмашылық қоғамның, адамдардың нақты қажеттіліктерін қанағаттандыруға қабілетті болған кезде көрініс табады

Изображение слайда
87

Слайд 87: мемлекеттік басқару тиімділігінің” категориясын анықтайтын түсініктер

“қоғамдық мақсаттар” саяси мәнді мақсаттар; “нәтижелер” қоғамдық қажеттілік пен мүдделерді қанағаттандырумен байланысты болатын объектілер; “мемлекеттік ресурстар” қоғамдық мақсаттарға сай болу тұрғысынан да, құқықтық негізделуі жағынан да мемлекетпен белгіленетін экономикалық, әлеуметтік, саяси, идеологиялық, ақпараттық капиталдар.

Изображение слайда
88

Слайд 88: Басқарудың жалпы әлеуметтік тиімділігіннің өлшемдері

Өзінің сәйкес түрлері бойынша әлемдік парамертлермен салыстырылатын еңбек өнімділігінің деңгейі; БҰҰ ның әдістемесі бойынша есептелетін ұлттық байлықтың қарқыны мен ауқымы; Жан басына шаққандағы және түрлі категориялардың табыстарына бөлгендегі, сонымен бірге дамыған елдердің стандарттарымен салыстырғандағы адамдардың өмір сүру деңгейі; Қоғамдық қатынастардың тәртіптілігі, қауіпсіздігі және сенімділігі, олардың нәтижелерге қол жеткізе отырып одан әрі дамуы.

Изображение слайда
89

Слайд 89: Тиімділікті талдауда қарастырылатын факторлар

Жалпы жүйелік Саяси идеялық стратегиялық

Изображение слайда
90

Слайд 90: Жалпы жүйелік факторлары

Мемлекеттің стратегиялық мақсаттары, негізгі құндылықтары, қоғамдық жүйенің даму модельдері мен легитимділік тұжырымдамалары; Мемлекеттік билік пен басқару жүйесін ұйымдастыру және оның біртұтас организм ретінде қызмет етуі; біртұтас саяси және құқықтық кеңістік; Мемлекеттік аппараттың жағдайы; Қоғамның экономикалық, саяси, әлеуметтік тұрақтылығы.

Изображение слайда
91

Слайд 91: Мемлекеттік қызмет тиімділігін арттыру үшін бірқатар міндеттері

Республикалық және аймақтық деңгейлер үшін мемлекеттік қызметкерлердің лауазымдық өсуінің бірыңғай ережесін, оның ішінде бірыңғай мемлекеттік қызмет жүйесінде кадр резервін тиімді қолдану мемханизмін әзірлеу; Мемлекеттік қызхметкерлерді әзірлеу, білімін жетілдіру және еңбегін бағалаудың қазіргі инфрақұрылымын мен нормативтік негізін жасау; Мемлекеттік қызметкерлерді тәртіптік және материалдық жауапкершілікке тарту тәртібі мен себептерін белгілеу.

Изображение слайда
92

Слайд 92: Азаматтық қоғам саяси жүйеден тәуелсіз әрекет ететін және оған ықпал етуге қабілетті әлеуметтік қарым қатынастар мен инститттардың және жеке индивидтер мен әлеуметтік субъектілердің қоғамдастығы

Изображение слайда
93

Слайд 93: Мемлекеттік биліктің негізгі институттары

Заң шығарушы екі палаталы парламент жүзеге асырады; Атқарушы билік Үкіметтің тікелей басшылық етуімен қызмет етеді; Сот жүйесі жалпы және төрелік соттар бүгінде Жоғары сот басқаратын жүйе.

Изображение слайда
94

Слайд 94: Мемлекет және оның органдарының қағидалары

Өз қызметтерінде үнемі қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге ұмтылуы тиіс; Мемлекет өзінің үшкі және сыртқа саясатын қоғамның экономикалық дамуын қамтамасыз ететіндей жүргізуі тиіс; Мемлекеттік органдар мемлекеттік өмірдің маңызды мәселелерін демократиялық әдістермен шешуі тиіс.

Изображение слайда
95

Слайд 95: Мемлекеттік басқару жетілдіру бағыттары

Мемлекеттік басқаруды жаңарту мақсатында іске асырылып жатқан кең ауқымды шаралар жүйесі қажет; Корпоративтік басқарудың маңызды қағидалары оның күнделікті болып тұратын өзгермелі жағдайларға бейімделгіштігі; Мемлекеттік басқаруды жетілдіру үшін іске асырылуы тиісті маңызды шара мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру.

Изображение слайда
96

Последний слайд презентации: 1 тақырып. Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері: Әр бір тарихи өмір талабынан туындайтын проблемаларды шешіп отыру барысында мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіре беру міндетін атқаруға тура келеді. Ол - болашақтың ісі

Изображение слайда